شماره ۲۵ مجله حقیقت چاپ شد

شماره ۲۵ مجله حقیقت چاپ شد

شماره ۲۵ مجله وزین حقیقت (از ماه های ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۳۹) چاپ و به دسترس خوانندگان و علاقه مندان آن قرار می گیرد.

در این شماره سرمقاله تحت عنوان : «وحدت ملی یا چالش ملی» به حالات شکننده و وضعیت وخیم اداره کابل اشاره و این موضوع به خوبی تحلیل گردیده است.

ضمن مصاحبه اختصاصی مجله با محترم مولوی کرامت الله آخند زاده یکی از مسئولین ارشد تعلیم و تربیه دیگر مطالب علمی، سیاسی و فرهنگی گنجانده شده که مهم ترین عناوین به شرح ذیل اند:

اشغال بیت المقدس و رسالت ما

بیت المقدس در فراز و نشیب تاریخ

د ټرمپ تازه عسکر او د طالبانو نفوذي تاکتیک

احساس کودک مهاجر

مصاحبه اختصاصی با محترم مولوی کرامت الله اخندزاده عضو کمیسیون معارف

چرا استراتیژی امریکا پی در بی بي اثر شد؟

و سائر مطالب زیبا و خواندنی …

برای دریافت پی دی ایف مجله کلیک فرمایید:

https://ia601507.us.archive.org/2/items/Haqiqat25/haqiqat%2025.pdf

Related posts