تازه ترین ها

عکس العمل سخنگوی امارت اسلامی در مورد اظهارات ضد صلح ترامپ، رئیس جمهور آمریکا

عکس العمل سخنگوی امارت اسلامی در مورد اظهارات ضد صلح ترامپ، رئیس جمهور آمریکا

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موقف اصلی جنگی خود را آشکار کرد و گفت که برای مذاکرات صلح آماده نیست.

این سخنان ترامپ حقائق ذیل را ثابت و آشکار کرد:

۱- همانگونه که ما همیشه گفته ایم، اختیار جنگ و صلح با ادارهء کابل نیست، بلکه اشغالگران آمریکایی اختیار عام و تام جنگ و صلح را دارند و موضع گیری تازهء ترامپ در مورد مسئلهء صلح روشنتر از آفتاب است.

۲- اشغالگران آمریکایی و طرفدارانش تنها در شعار فریاد صلح می زنند و استراتیژی اصلی آنها تداوم جنگ و اشغال است که ترامپ در کلمات آشکار بر موضوع صلح و تفاهم خط بطلان کشید.

۳- ترامپ و دوستانش صلح را مردود شمردند، پس مسئولیت جنگ و خونریزی نیز بدوش آنهاست، زیرا خودشان آتش جنگ جاری را شعله ورد کرده اند و احتمالات تفاهم و صلح را نفی می کنند.

۴- امارت اسلامی زندگی صلح آمیز را هدف بزرگ خود می داند و بخاطر پایان اشغال به جهاد جاری ادامه می دهد، اگرچه دشمنان ما تنها جنگ را به رسمیت می شناسند اما ما باورمند هستیم که مقاومت شکست ناپذیر و صبر بی پایان ما بالاخره تجاوزگر جنگ طلب را برای پذیرش حقائق آماده کرده و به میز گفتگو و منطق احضار می کند.

۵- دونالد ترامپ و طرفداران جنگ طلبش باید بدانند که هر عمل، عکس العمل بالمثل دارد، اگر شما بر جنگ اصرار کنید؛ ملت مجاهد ما نیز با دسته گل از شما استقبال نخواهد کرد. ملت ما تاریخ زرین سر راست کردن اشغالگران متکبر را دارد، جنگ تنها امواج جهادی را سرعت خواهد بخشید و تلفات جانی و مالی نظامیان آمریکایی را چند برابر خواهد کرد.

۶- ترامپ باید آگاه ساخته شود که اینجا جنگ وسایل نیست، بلکه جنگ حق و باطل است، این جنگ آزادیخواهان در مقابل اشغال است و ما بخاطر داعیهء برحق خود به محتوم پیروز خواهیم بود و به نصرت الله متعال افغانستان قبرستان یک امپراتوری دیگری خواهد بود.

ان شاءالله تعالی

ذبیح الله مجاهد سخنگوی داسلامی امارت

۱۴۳۹/۵/۱۳ هـ ق

۱۳۹۶/۱۱/۱۰هـ ش

 ۲۰۱۸/۱/۳۰م

Related posts