تازه ترین ها

سرمقاله/ وحدت ملی یا چالش ملی؟

سرمقاله/ وحدت ملی یا چالش ملی؟

از ابتدای روی کارآمدن اداره کابل تحت عنوان «وحدت ملی» آنهم پس از یکسری افتضاحات گسترده در انتخابات متقلب و نمایشی، پیش از هرکسی مجاهدین امارت اسلامی با قطعیت تمام، آن انتخابات و اداره وحدت ملی را که به سفارش و ابتکار سفارت امریکا و مخصوصا وزارت خارجه آن کشور بر افغانها تحمیل گردید به شدت محکوم و دخالت امریکایی ها در سرنوشت افغانها را رد نمودند و آن را دسیسه کفار بخاطر تداوم اشغال، قتل و کشتار در افغانستان عنوان کردند؛ لکن عده ای متاثر از سیاست های غرب، تشکیل آن اداره را به نفع افغانها فکر کرده و گمان بردند آشتی ملی که افغان ها سالها تشنه آن هستند اکنون بدست آمده؛ در حالیکه در پی اتفاقات بعدی دیده شد که حتی آنهایی که روزی بر دسترخوان امریکا این اداره وحدت ملی را اداره نجات کشور تصور می کردند نیز هر کدام شان به یک بهانه ای رانده شده و رفته رفته کشور به جای وحدت ملی با بحران چالش ملی مواجه گردید.

ملت یکپارچه افغان متشکل از قومیت های مختلف به زیبایی و تنوع طبیعت چهار فصل سال، یکی از کم نظیرترین ملت ها در کشورهای منطقه است که با موجودیت اقوام مختلف، تفاوت های عنعنوی و کلتوری بازهم برادروار سالیان سال در کنار هم زندگی مسالمت آمیز داشته و جز استعمار پیر انگلیس و اینک استعمار امریکا کسی سعی در برهم زدن کانون گرم وحدت شان را نداشته اند، اگر دیروز بخاطر سیاست های انگلیس این ملت یکپارچه، پارچه پارچه گردید امروز با روش امریکا این ملت در حال پارچه پارچه شدن است چنانکه این روزها در اثر شومی اشغال و تجاوز، دشمنی های بی اساس ذات البینی به نقطه اوج خود رسیده اند، سران کابل و زورمندان قومی در سایه حضور خارجی ها، استفاده های سیاسی کرده و هر کسی بخاطر رسیدن به امتیاز بیشتر و قدرت، به دنبال حذف رقیب بوده و در این بین جز ملت بی نوای افغان، نه بادارهای اصلی این اداره پوشالی متضرر می شوند و نه  سران اداره کابل و نه هم زورمندان قومی.

 این درحالیست که همگان به یاد دارند تنها زمانیکه عموم ملت افغان بطور واقعی وحدت و یکپارچگی را تا حدود زیاد لمس و احساس کردند در وقت حاکمیت امارت اسلامی افغانستان بود و در آن زمان دلیل عمده این کامیابی این بود که نفاذ شریعت اسلامی و برقراری عدالت آرزوی تمام سران امارت اسلامی در سراسر افغانستان بود؛ اینک که به نحوست اشغال و تجاوز و بخاطر طرح و اجرای پروگرام های شوم و شیطانی امریکا و همپیمانان خون آشام آنها هر روز افغان ها از روز دیگر سیاه تر می شود تنها دلیل اش اینست که نه امریکا به فکر خیر و منفعت واقعی ملت افغانستان است و نه دست نشانده های آن که هر کدام شان جز در فکر منافع شخصی و لسانی به چیز دیگر فکر نمی کنند.

این روزها که وحدت ملی مصداق کامل یک اسم محض گردیده و اداره بی کفایت کابل آتش بیار معرکه و نفاق قومی شده است و از جانب خارجی ها علی الاخص امریکایی ها تحریک می شود و در مقابل سران زورمند قومی در شمال و جنوب، نیز اداره مرکزی کابل را ناچیز و حقیر شمرده و به چالش کشیده و تا سرحد جنگ در برابر آن، اعلان ایستادگی و مقاومت میکنند همه اینها یک چیز را پرواضح می کند که تا وقتی سایه شوم اشغال بر سر این ممکلت سنگینی کند وضع و اوضاع از این هم بدتر شده و هیچ معلوم نیست که چندها افغان بی گناه دیگر سر هیچ و پوچ به کام مرگ فرستاده شوند؛ لذا وحدت ملی که امریکا بانی و حامی اش است هرگز به خیر افغان ها و وحدت ملی آنها نه بوده و نه هم می تواند باشد و تا وقتیکه امریکا و سیاست های روباه مکار (انگلیس) در این کشور پیاده شوند هرگز افغان ها روی خوش زندگی را نخواهند دید؛ پس بهتر آن است همه در صفی واحد قرار بگیرند و نه تها بخاطر پایان بخشیدن به چالش های بحران آفرین جنگ قدرت، بلکه به ریشه تمام فتنه های موجود در کشور که از حضور امریکا سرچشمه میگیرد خاتمه داده و افغانستان عزیز یکبار دیگر آزادانه به پای خود ایستاد شده و ملت آن خود دلسوزانه در همکاری با مجاهدان واقعی و جان برکف سرزمین شان، اساس زندگی سالم و پر امن در سایه عدالت شرعی را رقم بزنند.

(سرمقاله شماره ۲۵ مجله حقیقت)

Related posts