تازه ترین ها

سنگ عطاء، هندی تر از شمشیر اشرفغنی

سنگ عطاء، هندی تر از شمشیر اشرفغنی

آورده اند در جایی شمشیر فروشی صدا می زد بشتابید بشتابید شمشیر هندی داریم برای فروش، مردم آن شهر به اسم هندی تعجب کرده دور و اطراف آن دوکان جمع شده بودند و از شمشیر فروش پرسیدند که این شمشیر هندی شما چه خصوصیتی دارد که نام هندی بالایش ماندید، شمشیر فروش گفت این شمشیر بر هر چیز که بزنی به دو نیم اش می کند و هیچ چیزی مقابله اش کرده نمی تواند، یک نفر پیشتر رفت و گفت بر هر چیز؟ شمشیر فروش گفت: آری بر هرچیز، مرد گفت اجازه است امتحان اش کنم؟ شمشیر فروش گفت بلی چرا که نه بفرمایید. آن مرد شمشیر به اصطلاح هندی را محکم گرفت و بر سنگی که پیش روی خود جهت امتحان شمشیر مانده بود زد به ناگه (در عوض سنگ) شمشیر هندی به دو نیم شد و سنگ هیچ صدمه ندید، مرد شمشیر به دست به شمشیر فروش گفت شما که گفته بودید این شمشیر هندی است از شکستن نیست چطور که یک سنگ را نتوانست به دو نیم کند و خود شکسته شد، شمشیر فروش که آدم چالاک و تیزهوشی بود گفت: بلی صاحب من حالا هم میگویم شمشیر من هندی بود ولیکن این سنگ که شما بر آن کوبیدید هندی تر بود.

اکنون اوضاع ولایت بلخ و اداره کابل کاملا مصداق همین داستان فکاهی آمیز فوق گردیده که اشرفغنی رئيس به اصطلاح اداره کابل بارها دم از قانون و اجرای آن زده و خود را بر تمام ارگان های محلی افغانستان مافوق خوانده و دساتیر خود را بر همه یکسان قابل اجراء می دیده وقتی بنا بر هر مجبوریت یا مصلحتی لازم دیده که والی بلخ (عطاء محمدنور) را برکنار کند با آنکه (ظاهرا) برکناراش نیز نموده اما تا هنوز نتوانسته این حکم اش را بر والی بلخ تطبیق نماید و والی بلخ همچنان بر سمت ولایت خویش در بلخ تاکید دارد و بی توجه به تهدیدهای اشرفغنی و باداران وی همچنان به اریکه قدرت در بلخ تکیه زده و استوارتر از قبل به فرماندهی خود جولان می دهد؛ حالا اگر کسی در این بحبوبه از اشرفغنی پرسان نماید که شما که می گفتید در برابر قانون سرسوزنی کوتاه نمی آئید و همه را یکسان می بینید و اوامر شما بر تمام ماموران یکسان و علی السوی تطبیق می شود چطور شد که والی بلخ از این قاعده دارد خود را مستثنی می کند مگر نه اینکه شمشیر شما هندی و فولادی بود چرا بر سنگ عطاء محمد نور به دونیم شده و شکسته عمل می کند؛ بدون تردید اگر جواب قال اشرف این نباشد جواب حال اش صد فی صد اینست که بله من اوامرم هندی و فولادی بوده ولی خوب سنگ عطاءمحمدنور هندی تر و فولادی تر است از این خاطر هیچ چیز ظاهرا بالای او تاثیر نمی کند.

متاسفانه کسانی همچنین یک اداره بی کفایت که توان عزل یک والی ولایت خود را ندارد و با وجود آنکه تمام بادارهای غربی و امریکایی آن در برکناری عطامحمدنور از ولایت بلخ در کنار اشرفغنی ایستاده اند و غیر مستقیم و گاهی تلویحا بطور مستقیم در امر عزل نور در تلاش اند باز هم عطامحمد نور را نتوانسته برکنار کنند آیا این نهایت ذلت و بی کفایتی یک اداره حکومتی نیست و امریکایی ها چرا وقتی می بینند دولتی به این ضعف (در کابل) سر قدرت است که یک والی را نمی تواند تغییر دهد به حمایه گرفته و آن مسکین که جرئت بز ندارد به وی روحیه شیر می دهند تا سال که چنین کنند آیا هیچ فایده دارد؟

از آن طرف گرچه ده ها هیئت خارجی و داخلی در امر برکناری مسالمت آمیز عطا محمد نور از ولایت بلخ دست به کار و در رفت و آمد اند و کار تا جایی گره خورده است که معین سیاسی وزرات خارجه امریکا و دخالت مستقیم سفارت آن کشور در کابل نیز برای حل این بحران چاره جویی لازم را کرده نمی توانند؟!

راستی چه چیز عطاء محمد نور را تا این حد جسور و گستاخ کرده است که با آنهمه سعی و تلاش اداره کابل و حامیان خارجی آن، همچنان طبل ولایت بلخ را به دست داشته و از فرمانهای اشرفغنی بطور مستقیم و امریکا بطور غیر مستقیم سر باز می زند؟

شاید تنها دلیل عمده اش این بوده باشد که او (عطاءمحمدنور) نیز بطور کامل بر این امر واقف است که تصامیم مهم اداره کابل در قصر گلخانه کابل نه بلکه در کاخ سفید امریکا اتخاذ می شوند لذا اشرف را به چشم مافوق خود نمی بیند بلکه مستقیما به امریکا این پیام را می رساند که باید برای حل مشکل بلخ به جای توسل به نوکر، خود بادار وارد میدان شود و مستقیما با او در امتیازدهی ارزشمند در قبال ترک ولایت بلخ تضمین های لازم را بدهد؛ و در این صورت آیا هیچ دلیلی مبرهن و روشن تر از این بر ضعف، بی کفایتی و دست نشانده بودن اداره کابل به دست امریکای جنایتکار دیده می شود که کسانی باز هم فکر کنند اداره کابل کمترین صلاحیت ممکن یک حکومت را دارد؟؟؟

 پس وقتی چنین بی کفایتی در اداره کابل دیده می شود دل بستن به این اداره فاقد صلاحیت و آرزوی صلح و توقع رفع نا امنی از آن آیا جز این است که کسی از سراب انتظار رفع تشنگی داشته باشد؟

به امید روی کار آمدن یک نظام عدل شرعی و مستقل.

ابوصهیب حقانی

Related posts