تازه ترین ها

حل مشکلات کشور به خاتمهء اشغال بستگی دارد

حل مشکلات کشور به خاتمهء اشغال بستگی دارد

زمانیکه کشور اشغال شده باشد، کنترول زمینی و هوایی آن در اختیار بیگانگان باشد و نظامش طبق فرمایش بیگانگان اداره می شود، طبیعتاً بی نظمی و هرج و مرج جای آرامش و آسایش را خواهد گرفت، زیرا ملت آزادی و استقلال می خواهد و رژیم بر خلاف خواسته های ملت برای منافع اشغالگران کار می کند.

برای هموار کردن مشکلات باید به اشغال نقطهء پایان گذاشته شود و نظام اسلامی مطابق خواست ملت مجاهد ایجاد گردد، نظامی که بخاطر آن از مدت چهل سال بدینسو میلیون ها قربانی داده است.

امارت اسلامی افغانستان همانند گذشته یکبار دیگر از تمام طرف های ذیدخل در قضایای افغانستان می خواهد که در خاتمه دادن به اشغال و حصول استقلال مسئولیت انسانی و اسلامی خود را در قبال ملت افغان ادا نمایند.

همچنین به اشغالگران اعلام می دارد که به ارادهء ملت افغان گردن نهد، بیشتر از این از استعمال زور و زر دست بکشد، اگر میتوانستند با زور و زر هموار کنند، در این مدت شانزده سال کرده بودند، این یک حقیقت ثابت تاریخی است که هر زمان اشغالگران و ظالمان بر بخشی از خاک پاک ملت مجاهد افغان برای مدتی باقی مانده اند مردم را شهید کرده به زندان انداخته اند، قریه ها و خانه هایشان را تخریب نموده اند، اما نتوانسته اند ارادهء آنها را بشکنانند و نه هم توانسته اند آنها را از مسیر آزادیخواهی و استقلال طلبی منحرف نمایند.

اگر براستی جهانیان و خود اشغالگران خواهان هموار کردن مشکلات هستند، راه حل بنیاد آن اینست که اشغال خاتمه داده شود و در این مورد به میز گفتگو با امارت اسلامی مراجعه شود، بغیر از این؛ نه نشست های نمایشی کدام فایده ای دارد و نه هم تبلیغات بی اساس.

Related posts