تازه ترین ها

پیروزی های مجاهدین در سراسر کشور

پیروزی های مجاهدین در سراسر کشور

حملات پیهم مجاهدین بر ضد اشغالگران و رژیم مزدور در سراسر کشور به شدت جریان دارد ، مجاهدین قهرمان امارت اسلامی افغانستان ساحات وسیعی را از وجود دشمن تصفیه نموده اند ، غنائم زیادی را به دست آورده اند و دشمن را در استقامت های مختلف با شکست های فاش و سنگین مواجه ساخته اند .

سنگرها در زمستان معمولاً سرد می باشد ، اما مجاهدین سر بکف امسال سنگرهای دفاع از دین و میهن را در زمستان نیز داغ نگه داشتند ، به چندی از دست آوردهای یک شب و روزهء مجاهدین  در سطور ذیل اشاره می کنیم :

ساعت یازده شب گذشته ، مجاهدین بر یک مرکز مهم اردوی اجیر در منطقهء قلعهء راغ در مربوطات ولسوالی چورهء ولایت ارزگان حمله نمودند ، این حمله با استفاده از سلاح های سبک و سنگین صورت گرفت و در نتیجه مرکز اردو به شکل کامل فتح شد ، ۳ تن عسکر مزدور جا به جا کشته و ۲ تن آنان زخمی شدند و متباقی شان فرار کردند ، مجاهدین دو ثقیل امریکایی ، یک راکت ، ۱۶۳۲۰ مرمی و امکانات زیادی را به غنیمت نیز گرفتند .

ساعت هفت و نیم شب گذشته ، مجاهدین در منطقهء زابر در مربوطات ولسوالی مارجهء ولایت هلمند بر پوستهء اربکی های سنگوری یورش بردند و پس از درگیری کوتاه پوسته را به گونهء کامل فتح نمودند ، ۶ تن سنگوری ها جا به جا کشته شدند و پوستهء شان تخریب گردید ، مجاهدین یک ثقیل ، یک راکت ، ۳ کلاشنکوف و شماری زیادی از مرمی ها را به غنیمتگرفتند .

ساعت هشت صبح امروز ، درگیری شدید درمیان مجاهدین امارت اسلامی افغانستان و قوهء عساکر مزدور در منطقهء سلیمان زیی ولسوالی ده یک ولایت غزنی رخ داد ،  درگیری زمانی آغاز گردید که قوهء مذکور برای عملیات به منطقه آمد ، یک تانگ دشمن توسط راکت و یک تانگ هم توسط ماین کاملاً از بین رفت ، همچنان ۷ تن عساکر دشمن کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدند ، دشمن وحشی منطقه را بمباران نیز کرد که در نتیجه یکتن فرد ملکی و یکتن مجاهد به شهادت رسیدند و چندتن افراد محلی زخمی شدند ، دشمن پس از ارتکاب این جنایت از منطقه فرار کرد .

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در منطقهء « تانکانو گودر » در مربوطات ولسوالی ناوهء ولایت هلمند بر دو پوستهء اربکی های سنگوری حمله نمودند ، در نتیجه هر دو پوسته را فتح نمودند ، دوازده تن سنگوری های اجیر جا به جا کشته شدند و متباقی شان پا به فرار گذاشتند ، دو ثقیل ، دو راکت ، ۷ کلاشنکوف و شماری زیادی از مرمی ها و مهمات دشمن برای مجاهدین غنیمت گردید .

مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در منطقهء فیض آباد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب بر یک مرکز مهم جنرال مالک ( دفتر حزب آزادی ) یورش برده آن مرکز  را فتح نمودند ، عساکر مزدور با دیدن تلفات پا به فرار گذاشتند ، مجاهدین دو ثقیل ، دو راکت ، چهار کلاشنکوف ، یک مسلسل ، یک بمب افگن ، دو مخابره ، ۳۰۰۰ مرمی پیکا و کلاشنکوف ، ۸۰ فیر مرمی راکت و دو صندوق مرمی دهشکه را به غنیمت گرفتند ، دو روز پیش نیز مجاهدین بر این مرکز حمله کرده بودند و در جریان درگیری به شمول قومندان نعمت ۷ تن عساکر مزدور کشته و یکتن  آنان زخمی شده بود .

قوهء عملیاتی دشمن در مربوطات قلعهء نو ( مرکز ولایت بادغیس ۹) مورد حملات مسلحانه قرار گرفت ، این حملات یک ساعت کامل ادامه کرد و در نتیجه ۳ تن عسکر دشمن زخمی شدند و متباقی شان فرار کردند .

لله الحمد ، مجاهدین درین همه حملات هیچگونه زیان و تلفات ندیده اند .

دشمن درین اواخر بمباران و عملیات های شب هنگام را شدت بخشیده است ، اما نه تنها در هیچ جای پیشروی نکرده است بلکه با شکست های پیهم دچار شده است و ساحات زیادی را هم از دست داده است ، دشمن می کوشد با پروپاگندهای بی سر و پا شکست خود را پنهان بسازد و عساکر مورال باختهء خود را روحیه بدهد و لیکن در میدان عمل هیچ دست آوردی ندارد ، نیروهای دشمن در حال فرار هستند و جرات مقاومت در برابر مجاهدین را ندارند.

Related posts