تازه ترین ها

افغانستان در ماه جنوری ۲۰۱۸ میلادی

افغانستان در ماه جنوری ۲۰۱۸ میلادی

((ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد)).
سال ۲۰۱۸ میلادی با عزم جدید مبنی بر مبارزه و جهاد علیه اشغال تا خروج و یا اخراج کامل نیروهای اشغالگر از کشور آغاز گردید. در جریان اولین ماه این سال تعداد زیادی از دشمنان داخلی و خارجی کشته و زخمی شدند، چنانچه کشور با وجود سردی هوا شاهد حملات خیلی خطرناک در مقابل دشمن بود. علاوه بر این تغییر استراتیژی دشمن و ترکیز بیشتر بر بمباردمان باعث تلفات و خسارات زیادی در میان افراد ملکی و بیگناه گردید. تفاصیل این موضوعات را همراه با رویدادهای مهم دیگر که در جریان این ماه رخ داده است در سطور ذیل بطور مختصر ذکر می گردد:

تلفات اشغالگران خارجی:

راپور های موثق و دقیق نشان می دهد که در جریان ماه جنوری سال ۲۰۱۸ تعداد زیادی از عساکر دشمن اشغالگر کشته شدند اما دشمن دروغگو یکبار دیگر با تمام بی شرمی تنها به کشته شدن یکتن از افراد خود در جریان این ماه اعتراف کرد. تفاصیل اخبار نشان می دهد که به روز چهارشنبه ۳ جنوری اشغالگران از کشته شدن یکتن از عساکر خود در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار خبر دادند. در خبر آمده است که چهار عسکر اشغالگر دیگر در این رویداد زخمی نیز شده اند. روز سه شنبه ۹ جنوری شاهد یک انفجار شدید بر نیروهای اشغالگر در ولسوالی دامان ولایت کندهار بود که طی آن عساکر رومانیایی کشته و زخمی شدند. طی یک رویداد خونین که به روز پنجشنبه ۱۱ جنوری در ولسوالی سپین غر ولایت ننگرهار رخ داد دو تن از مجاهدین نفوذی در صف اردوی اجیر ۱۶ تن از افسران اشغالگر را به قتل رسانیده و تعداد دیگری را زخمی ساختند. این دو مبارز، طی تبادله آتش دشمن به شهادت رسیدند.

به روز شنبه ۲۰ جنوری هوتل کانتیننتل کابل هنگامی شاهد حملات سنگین مجاهدین بود که اشغالگران و همکاران خارجی آنان مشغول گردهمایی های مختلفی بودند در این حمله منظم، افغان ها و خارجی ها از هم تفکیک شده سپس تعداد زیادی از خارجی ها کشته و زخمی شدند.

تلفات در صف ادارهء اجیر:

در اولین روز جنوری ۲۰۱۸ میلادی یک انفجار در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر باعث کشته شدن یک قوماندان اربکی همراه با ۵ تن از افرادش گردید. به فردای آن قوماندان امنیهء ولسوالی پشت رود ولایت فراه طی یک حملهء مسلحانه کشته شد. به تعقیب آن به روز یکشنبه ۲۱ جنوری آمر امنیت قوماندانی امنیهء ولایت فراه نیز در جریان حمله مجاهدین بر پوسته های ولسوالی پشت رود کشته شد. قبل از این در حمله روز شنبه ۲۰ جنوری بر کانتیننتل نیز یک تعداد از افراد بلند پایهء دولتی کشته و زخمی شدند. این علاوه بر کشته شدن صدها تن از افراد پولیس، امنیت و اردو است که در جریان جنگها، رویارویی ها و یا حملات مجاهدین بر مراکز شان کشته و زخمی شده اند اما تعداد دقیق آن به دست نیست.

تلفات و آزار و اذیت ملکی:

به روز دوشنبه اول ماه جنوری دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر از افزایش تلفات ملکی در ولایت هلمند خبر داد. بر اساس این خبر در جریان سال گذشته ۱۸۹۵ تن ملکی در این ولایت جان باخته اند. تلفات ملکی وقتی افزایش یافت که طی استراتیژی جدید امریکا، ترکیز بیشتر نیروهای اشغالگران بر بمباردمان مناطقی گردید که گمان می رود در آنجا طالبان وجود دارند. به سلسله همین بمباردمان ها به روز جمعه ۵ جنوری ۱۰ تن ملکی در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان به شهادت رسیده و ۴ تن دیگر زخمی شدند. به سلسله تلفات ملکی و آزار و اذیت آنان به روز دوشنبه ۲۲ جنوری مطبوعات از بمباردمان ۴۶ قریه در ولسوالی چهاردره ولایت کندز خبر دادند. این قریه ها زمانی توسط نیروهای مشترک به خرابه مبدل گردید که این نیروها نتوانستند در مقابل طالبان بجنگند سپس ناچار دست به حملات هوایی و تخریب کامل این مناطق زدند. تفاصیل تلفات ملکی را میتوان در راپور مربوطه آن در صفحه نشراتی رسمی امارت اسلامی مطالعه کرد.

عملیات منصوری:

ماه جنوری سال ۲۰۱۸ شاهد دهها حملهء کوچک و بزرگ در چوکات عملیات منصوری بود. در اینجا به بعضی از این عملیات بگونهء مشت نمونهء خروار اشاره می گردد:

روز سه شنبه ۲ جنوری شاهد اولین انفجار در سال ۲۰۱۸ بود. این انفجار که در ولسوالی پغمان مربوطات حوزه پنجم ولایت کابل رخ داد، باعث تلفات و خسارات به پولیس اجیر گردید. طی یک حمله مشابه دیگر به پولیس که به روز پنجشنبه ۴ جنوری در منطقه مکروریان کابل رخ داد، حد اقل ۳۰ پولیس کشته و زخمی شدند. به روز چهارشنبه ۳ جنوری، مطبوعات از شکست و عقب نشینی نیروهای مشترک اشغالگران و مزدوران شان از ولسوالی مارجه ولایت هلمند خبر دادند. این نیروها که با قوای هوایی مجهز بودند یازده روز قبل جهت تصفیه ولسوالی های نادعلی و مارجه به این ولسوالی رفته بودند که بالاخره مجبور به فرار از منطقه شدند. به سلسله عملیات منصوری روز سه شنبه ۹ جنوری، شاهد یک انفجار شدید بر نیروهای اشغالگر در ولسوالی دامان ولایت کندهار بود که طی آن تعدادی از عساکر رومانیایی کشته و زخمی شدند.

به روز دوشنبه ۱۵ جنوری، مرکز ولایت فراه شاهد حملات مجاهدین بر کمربند پولیس این ولایت بود که طی آن چندین تن از افراد پولیس کشته و زخمی شدند. روز شنبه ۲۰ جنوری هوتل کانتیننتل کابل هنگامی شاهد حملات سنگین مجاهدین بود که اشغالگران خارجی همراه با دوستان دیگر خود مشغول گردهمایی های مختلفی بودند. در این حمله منظم، افغان ها و خارجی ها از هم تفکیک شده سپس تعداد زیادی از خارجی ها کشته و زخمی شدند.

به روز شنبه ۲۷ جنوری ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شاهد یک حمله شدید مجاهدین بر یک پایگاه پولیس بود که طی آن تعداد زیادی از آنان کشته و زخمی شدند. در همین روز یکبار دیگر شهر کابل مورد هدف مجاهدین قرار گرفت. اینبار وزارت داخله قدیم مورد هجوم قرار گرفت که گفته میشود طی آن بیشتر از سه صد پولیس و کارمندان این وزارت کشته و زخمی شدند. به تعقیب آن به روز دوشنبه ۲۹ جنوری پوهنتون نظامی کابل و فرقه ۱۱۱ واقع در غرب شهر کابل مورد هدف مجاهدین قرار گرفت که طی آن نیز تعداد زیادی از افراد دشمن کشته و زخمی شدند.

اعزام نیروهای جدید:

به روز شنبه ۱۳ جنوری اردوی اشغالگر امریکایی اعلان کرد که در آینده نزدیک ۷۰۰ تن از عساکر خودرا به افغانستان می فرستد. ادارهء اجیر کابل از اعزام این نیروها استقبال کرد اما امارت اسلامی اعزام نیروهای بیشتر را باعث ادامه جنگ در این کشور خواند. از سوی دیگر مشرانو جرگهء نامنهاد ارسال این نیروهای جدید را باعث از بین بردن امیدهای صلح در کشور دانست. روزنامه آزاد مسیر که از کابل چاپ میشود به فردای این اعلان نوشت که افزایش نیروهای خارجی در کشور به وحشت کنونی می افزاید. از یکسو اشغالگران نیروهای جدید می فرستند از سوی دیگر به روز سه شنبه ۳۰ جنوری پنتاگون اعلان کرد که با افزایش جنگ ها با طالبان تعداد تلفات عساکر ما در آینده بیشتر خواهد شد.

سلسلهء اعترافات:

در گذشته ها نیز بارها دشمن مجبور به اعتراف بعضی حقایق شده است و به همین سلسله به روز سه شنبه ۹ جنوری والی نامنهاد ادارهء اجیر در ولایت غزنی اعتراف کرد که طالبان در ولایت غزنی از حمایت کامل مردمی برخوردار هستند. به سلسله همین اعترافات به روز یکشنبه ۱۴ جنوری والی نامنهاد ولایت لوگر گفت که اضافاتی که طالبان در نصاب تعلیمی مکاتب و مدارس می کنند باعث تقویه این نصاب می گردد.

به روز سه شنبه ۱۶ جنوری جنرال نیکلسن قوماندان نیروهای اشغالگر در کابل و اشرف غنی رئیس ادارهء اجیر در مصاحبه ویژه خود با بی بی سی از شکست نیروهای خود سخن گفتند. جنرال نیکلسن پذیرفت که کابل تحت حملات شدید قرار دارد و از سوی دیگر اشرف غنی گفت که ما در حالت محاصره قرار داریم و اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند حکومت ما بیشتر از شش ماه باقی نخواهد ماند.

به تعقیب این اعترافات، به روز چهارشنبه ۱۷ جنوری واشنگتن پوست نوشت که در جریان یکماه صدها حملات هوایی توسط امریکا در افغانستان صورت گرفته است اما در نتیجه امریکا ناکام است و این بمباردمان هیچ تأثیری بر اوضاع جنگی در منطقه نداشته است اما از سوی دیگر به روز پنجشنبه ۲۵ جنوری جنرال جیمز هیکر قوماندان نیروهای اشغالگر در افغانستان گفت که آنان تصمیم دارند تا سلسله بمباردمان بر افغانستان را افزایش دهند.

به روز چهارشنبه ۳۱ جنوری بی بی سی اعلان کرد که ادارهء کابل تنها بر ۳۰ در صد کشور کنترول دارد و ۷۰% خاک این کشور تحت تسلط و یا رصد طالبان قرار دارد.

حکومت بی صلاحیت:

از شانزده سال به اینسو امارت اسلامی بر این حقیقت اصرار دارد که ادارهء کابل بی صلاحیت بوده لذا هر نوع مذاکرات و نشست با آن بی فایده می باشد و همیشه خواسته است چنین نشست ها و مذاکرات مستقیما با امریکا که طرف تصمیم گیرنده در قضیه است صورت گیرد. به تأیید این موقف، دونالد ترامپ به روز سه شنبه ۳۰ جنوری اعلان کرد که منبعد هیچ نوع مذاکرات با طالبان انجام نخواهد یافت. امارت اسلامی نیز در واکنش به این سخنان ترامپ گفت که اکنون ثابت گردید که ادارهء کابل صلاحیت و توان مذاکرات را ندارد لذا موقف ما در جریان سالهای گذشته جنگ درست بوده است.

ادامه بغاوت ها:

بیشتر از یکماه از برطرفی عطا نور والی نامنهاد بلخ توسط ادارهء اجیر کابل می گذرد اما تا کنون این اداره نتوانسته است این فرمان خودرا در این ولایت عملی کند و والی جدید را به این ولایت بفرستد. نه تنها این، بلکه به روز سه شنبه ۲ جنوری جنرال رازق قوماندان امنیهء کندهار نیز اعلان کرد که حکومت کابل توان و صلاحیت برطرفی وی را ندارد.

پرچم داعش بر تانک های اردوی اجیر:

به روز شنبه ۶ جنوری تانک های اردوی اجیر در حالی در حال گشت در شهر جلال آباد به نظر آمدند که بیرق های داعش را حمل می کردند. این عمل در حقیقت نشان دهندهء این حقیقت است که داعش در افغانستان جز درامهء امریکایی با همکاری ادارهء کابل نیست. در گذشته ها نیز شواهدی به دست آمده است که نیروهای داعش مستقیما توسط امریکا ها و ادارات امنیتی و دفاعی ادارهء اجیر کمک و همکاری می شوند. به سلسله همین همکاری ها به روز پنجشنبه ۱۱ جنوری یکبار دیگر نیروهای مشترک خطوط جنگ طالبان را به نفع داعش در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار بمباردمان کردند.

ارمغان دموکراسی:

به سلسله ارمغان های دموکراسی ادارهء سیگار به روز سه شنبه ۲۳ جنوری از تجاوزات جنسی بر اطفال توسط نیروهای امنیتی ادارهء کابل خبر داد. بر اساس این خبر، از سال ۲۰۱۰ تا کنون این اداره ۷۵ واقعه کشتار اطفال و تجاوزات جنسی بر آنان را توسط عساکر اردو و پولیس ثبت کرده است. در یک خبر دیگر که به روز چهارشنبه ۲۴ جنوری به نشر رسید آمده است که مقامات امریکایی اعتراف کرده اند که در شش سال گذشته عساکر اردوی کابل سال ۱۰۰۰ واقعه نقض حقوق بشر داشته اند.

بعد از اینکه ادارهء سیگاه احیانا بعضی حقایق را ضمن راپورهای خود منتشر می ساخت، به روز سه شنبه ۳۰ جنوری مطبوعات با انتشار خبری اطلاع دادند که امریکا این اداره را از نشر معلومات متعلق به افغانستان منع کرده است.

پولیس خدمتگار مردم:

در گذشته ها نیز دهها مورد دزدی، اختطاف، قتل و غارت توسط پولیس و اردوی اجیر ثبت شده است و به همین سلسله به روز سه شنبه ۲ جنوری مطبوعات از گرفتاری شش پولیس در ولسوالی قره باغ ولایت غزنی به جرم دزدی مسلحانه خبر دادند. و به روز چهارشنبه ۱۷ جنوری وزارت داخله اداره اجیر پذیرفت که بعضی از افراد پولیس این وزارت در رویدادهای جرمی دست دارند.

بازی طفلانه:

بعد از اینکه ادارهء اجیر کابل در درامه صلح خود ناکام ماند دست به بازی های طفلانه زد. اینبار یک عده از دکانداران را که ملبس با لباس های شبیه طالبان بودند در ترکیه گردهم آورده و اعلان کردند که طالبان با نمایندگان حکومت مذاکرات می کنند. این ادعا توسط امارت اسلامی رد گردید و در نهایت این بازی به تمام مردم آشکار گردید.

·منابع: سایت های خبری داخلی و خارجی، راپور ماهانهء کمیسیون جلب و جذب امارت اسلامی و راپور ماهانه کشتار افراد ملکی منشورهء سایت امارت اسلامی.

احمد فارسی

Related posts