تازه ترین ها

مجاهدین در خدمت مردم (۲)، راپور جدید استودیوی جهادی الاماره نشر شد

مجاهدین در خدمت مردم (۲)، راپور جدید استودیوی جهادی الاماره نشر شد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان، راپور ویدیویی دلچسپی را تحت عنوان ” مجاهدین در خدمت مردم (۲)” نشر کرد.
این راپور که ۱۵ دقیقه را دربر میگیری به ولایت بدخشان اختصاص یافته است.
مجاهدین امارت اسلامی بعد از فتح ولسوالی های مختلف در ولایت بدخشان، برای بازسازی و احداث تأسیسات عام المنفعه دست بکارشده اند تا برای ملت و مردم خود خدمت کرده باشند.
که در این راپور شما احداث و بازسازی سرک ها و اعمار مساجد را که به همکاری مجاهدین امارت اسلامی أفغانستان و مردم اهالی صورت گرفته است مشاهده مینمایید.
با استفاده از لینک های ذیل می توانید این راپور را در داونلود و تماشا کنید.

کیفیت اعلی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

کانال تلگرام الاماره دری:
https://t.me/alemarah111

Related posts