تازه ترین ها

هدف دشمن از شهادت مساجد و مدارس چیست ؟

هدف دشمن از شهادت مساجد و مدارس چیست ؟

خبر تازه اینست که ملیشه های رژیم چند سره به همکاری آقایانِ امریکایی شان در منطقهء مرکی خیل و شندی توت ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار شب هنگام بر یک مدرسه چاپه زده اند ، استادان و شاگردان را لت و کوب کرده اند و بیش از نصف مدرسه را توسط بمب ها از بین برده اند .

باید گفته شود که این بار اول نیست که نیروهای مشترک دشمن بر مدرسه های دینی یورش می آورند ، شاگردان مدرسه را لت و کوب می کنند و حتی به شهادت می رسانند ، بلکه پیش ازین نیز چنین واقعات زیادی رخ داده است ، چندی پیش یک مدرسه را در منطقهء تتنگ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نیز تخریب کردند و سه تن شاگردان آن را شهید و عدهء دیگری را زخمی ساختند .

حدود دو ماه پیش نیز اشغالگران به همکاری مزدوران داخلی شان در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک در هنگام چاپه بر یک مدرسه ۱۶ تن شاگردانِ خوردسال را نصف شب از خواب بیدار کردند و بدون کدام تفتیش و پرسش همه را گلوله باران نموده جا به جا به شهادت رسانیدند ، در دیگر بخشهای کشور نیز چنین قضایای مشابه به کثرت رخ می دهد .

دشمن وحشی هیچ باکی ندارد که قریه ها و خانه های مردم ملکی را بمباران می کند ، انسان های بی گناه اعم از زنان و کودکان را به شهادت می رساند و یا مساجد و مدارس را هدف قرار می دهد ، نیروهای دشمن به این کارها عادت کرده است و چنین قضایا بخشی از معمولات روزمرهء آن ها است ، زیرا دشمن در مقابل مجاهدین شکست خورده است ، توانایی جنگ را از دست داده است و در برابر تکتیک های خطرناک مجاهدین عاجز مانده است ، حملات اخیر کابل نا توانی ، بی همتی و پراگندگی دشمن را برای همهء دنیا روشن ساخت .

از همینست که دشمن انتقام خود را از مردم بی دفاع ملکی می گیرد و قریه ها ، خانه ها و دکان ها را آماج حملات قرار می دهد .

همچنان دشمن خبث کفری و باطنی خود را با هدف قرار دادن مساجد و مدارس برملا می سازد ، دشمن اگرچه در ظاهر ادعا دارد که با اسلام و تعلیمات اسلامی هیچ گونه دشمنی ندارد و با مجاهدین نیز به سبب عقائد اسلامی درگیر نیست ، اما دروغ آن ها با گذشت هر روز فاش تر می گردد ، پیام واضحِ انهدام مساجد و مدارس اینست که ایشان با اسلام و پیروان واقعی اسلام عداوت و خصومت دارند و نماز گذاران و شاگردان قرآن و حدیث را دشمنان حقیقی خود می دانند .

رژیم چند سرهء کابل از یکسو فریاد می کند فرزندان افغان برای فراگیری علوم دینی چرا به خارج می روند و چرا دین را در داخل کشور نمی آموزند ، اما از سوی دیگر مردم به چشم سر می بینند که نیروهای رژیم به سرپرستی نیروهای اشغالگر نصف شب یا در روز روشن شاگردان مدارس را به بهانهء طالب لت و کوب می کنند ، به شهادت می رسانند و یا به زندان ها انتقال می دهند .

این عملکرد اشغالگران و مزدوران آنان ثابت می سازد که ایشان در پهلوی اشغال جغرافیای افغانستان به تخریب و تحریف عقیده ، دین و فرهنگ افغان ها نیز می کوشند .

 

Related posts