تازه ترین ها

خوست: عساکر وحشی در نادرشاه کوت، یک عالم دینی (مولوی حضرت گل) را شهید کردند

خوست: عساکر وحشی در نادرشاه کوت، یک عالم دینی (مولوی حضرت گل) را شهید کردند

بر اساس خبر، عساکر وحشی اداره مزدور درمنطقه زرمیشکی شمباوت ولسوالی نادرشاه کوت ولایت خوست یک عالم دینی (مولوی صاحب حضرت گل) را وحشیانه شهید کردند.

این رویداد حوالی دیروز هنگام  رخ داد که وحشی های مزدور بالای مولوی صاحب متذکره که  مهمتم مدرسه جامعه حنفیه بود، انداخت نمودند ووی را در پیش روی مدرسه بی رحمانه به شهادت رساندند.

Related posts