تازه ترین ها

کاپیسا: صدها تن از باشنده گان دره غوث ولسوال نجراب با زعیم امارت اسلامی بیعت شان را اعلان نمودند

کاپیسا: صدها تن از باشنده گان دره غوث ولسوال نجراب با زعیم امارت اسلامی بیعت شان را اعلان نمودند

بر اساس خبر، دیروز باشنده گان منطقه غوچلان دره غوث ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا با زعیم امارت اسلامی اعلان بیعت نمودند.

دره یاد شده که با دره پنجشیر پیوسته است وتخمینا یکهزار باب منزل دران آباد واز موقعیت مهم استراتیژیک برخوردار میباشد وبعد ازا اینکه بیعت شان را با مجاهدین اعلام داشتند،کاملا تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت.

چندی قبل اداره استخبارات دشمن دراین دره تلاش های زیادی را به خرچ داد تا مردم آن دره تحت نام خیزش مردمی برخلاف مجاهدین برخیزند، اما مجاهدین با همکاری علماء کرام برخلاف اهداف شوم عساکر اشغالگر امریکایی ومزدوران داخلی شان نیز تلاش های را براه انداختند که درنتیجه آن تمام مردم این دره  با اراده وتعهد محکم با زعیم امارت اسلامی بیعت شان را اعلان نمودند وعملا برخلاف دشمن تحت قیادت امارت اسلامی دست بکار شدند.

خبرمیگوید که تمام مردم این دره تعهد سپردند که تا آخرین رمق حیات با مجاهدین امارت اسلامی همکاری مینمایند.

Related posts