تازه ترین ها

سپردنِ اختیارات بیشتر به جنرالان امریکایی چه معنی دارد ؟

سپردنِ اختیارات بیشتر به جنرالان امریکایی چه معنی دارد ؟

پینتاگون می گوید که اختیارات جنرالان خود را در افغانستان بیشتر می سازد تا در جنگ علیه طالبان ازان استفاده بکنند .

از نگاه شماری از منابع و رسانه های امریکایی افزایش اختیارات جنرالان امریکایی اینست که ممکن امریکا از طیارات بمب افگن B52  بیشتر استفاده بکند و آمار بمباران را به مراتب افزایش بدهد .

از سوی دیگر زمام داران رژیم مزدور کابل که لاف از حاکمیت و استقلال افغانستان می زنند از تصمیم اخیر پینتاگون استقبال و پشتیبانی کرده اند ، لوی درستیز رژیم کابل افزایش بمباران بی ۵۲ را ضرورت خوانده است و امیدوار است که طالبان در نتیجهء تشدید بمباران امریکایی ها بیشتر تلفات ببینند و ضعیف شوند .

جنرالان بی وجدان و زود فراموشِ پینتاگون و رژیم کابل شاید فراموش کرده اند که هفده سال پیش هرگاه بوش بر افغانستان یورش آورد مهم ترین سلاح وی برای تباهی و نابودی افغان ها همین B52 بود ، این طیارات هر شب و روز دو هزار بمب بر افغان های مظلوم پرتاب می کرد و این جبر و و جنایت  تا چند سال ادامه داشت.

 اما نتیجهء این وحشت به زودی روشن و برملا شد، ملت قاطع افغان زمین در برابر استبداد امریکایی ها دوشا دوش مجاهدین ایستاد شدند و از هیچ گونه همکاری های جانی و مالی دریغ نکردند، همچنان مجاهدین به نصرت خداوند متعال توانستند هر گونه تخنیک و تکتیک جنگی امریکا ، ناتو و مزدوران آنان را خنثی بکنند و ۸۰ در صد خاک افغانستان را در کنترول خود نگهدارند .

جنرالان امریکایی و زمام داران رژیم مزدور کابل نباید فراموش بکنند که مردم افغانستان همه استراتژی های جنایت بار و وحشت آمیز امریکا را که توسط جنرالان خونخوار پینتاگون و ناتو طرح ریزی شده بود به چشم سر دیده اند ، و بر علاوه از طیارات B52 ، استفاده از سلاح های ممنوعهء کیمیاوی و مادر بمب ها که تقریبا معادل بمب اتمی خوانده می شود را نیز مشاهده نمودند ، حالا اگر ادارهء ترامپ پس از هفده سال دوباره می خواهد افغان ها را به طیارات B52 تهدید بکند و روحیهء مجاهدین را ضعیف بکند ، فکر می کنیم که این آخرین سرحد حماقت و زورگویی ادارهء منفور ترامپ خواهد بود .

Related posts