تازه ترین ها

بدخشان: یک تانگ در جرم نابود و۷ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بالای دشمن مزدور درمنطقه دهن آب کیب ولسوالی جرم ولایت بدخشان حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح دیروز آغاز گردید وتا ظهر ادامه یافت که درنتیجه آن یک تانگ دشمن بوسیله راکتی نابود گردید و۳ تن اربکی دران مرگبار زخمی شدند.

این درحالی صورت گرفت که حوالی دیشب پوسته های عساکر اداره مزدور هاوان کاری گردید و۴ عسکرکشته ویک دستگاه توپ دیسی دشمن از بین رفت.

براساس یک خبردیگر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته های دشمن درمنطقه شخ وغول آن ولسوالی نیز حمله نمودند که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts