تازه ترین ها

بلخ: یک کارمند مهم استخبارات در دولت اباد کشته وموتر سایکل اش به دست مجاهدین افتید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری”یک کارمند مهم استخبارات دشمن را درمنطقه بخشور ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ مورد حمله قرار دادند.

حمله ساعت ۴ عصر دیروز بالای کامند متذکره (عبدالله خان) صورت گرفت وجابجا کشته شد وموتر سایکل اش به دست مجاهدین افتید.

Related posts