تازه ترین ها

کنر: ۲ پوسته پولیس درسرکانو مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر ۲ پوسته پولیس درمنطقه ناوه ولسوالی سرکانو لایت کنر حمله کردند

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts