تازه ترین ها

هلمند : در اثر بمباردمان هوایی دشمن در کجکی به مردم تلفات وارد شده است

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که شب گذشته طیاره های اشغلگران امریکایی منطقۀ گندم را هدف بمباردمان شدید قرار داده است که در اثر آن به مردم بی دفاع ملکی زیان سنگین وارد شده است .

جزئیات بیشتر از این واقعه بعدا منتشر خواهد شد .

۲۰۱۸/۲/۱۳

Related posts