تازه ترین ها

فاریاب : ۶ تن اربکی در لولاش بمجاهدین تسلیم شدند

از ولایت فاریاب اطلاع رسیده است که در منطقۀ لاشی ولسوالی لولاش ۶ تن اربکی (عبدالستار، محمدصادق، محمدموسی،محمدالله ، محمدعالم وعبدالکریم) پس از درک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده اند.

افراد مذکور با خود ۶ میل کلاشنکوف و مقداری مهمات به مجاهدین تسلیم نموده اند .

۲۰۱۸/۲/۱۳

Related posts