تازه ترین ها

کنر: یک تانگ در سرکانو نابود وبه دشمن تلفات وارد گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” یک تانگ پولیس اداره مزدور را درنزدیک پوسته درمنطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت ۶ شام دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts