تازه ترین ها

نیمروز : برعلیه اعدام احتمالی زندانیان تظاهرات صورت گرفت

امروز صبح در بازار ولسوالی خاشرود، تعدادی زیادی از مردم که علمای کرام، متنفذین قومی و عامۀ مسلمانان در آن اشتراک داشتند، بر علیه اعدام احتمالی زندانیان از سوی ادارۀ اجیر، دست به تظاهرات زدند.

در این تظاهرات، برعلیه اشغالگران امریکایی و غلامان شان ، شعار های تند و تیزی سرداده شد و این عمل بزدلانه شان با الفاظ شدیدی تقبیح گردید.

۲۰۱۸/۲/۱۴

Related posts