تازه ترین ها

عضو کانگرس آمریکا:” افغانستان قبرستان امپراتوری هاست”

عضو کانگرس آمریکا:” افغانستان قبرستان امپراتوری هاست”

سه شنبهء گذشته ۶/۲/۲۰۱۸ جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در جلسهء استماعیه به اعضای مجلس سنا، در جواب والتر جونز که گفت بود:” افغانستان قبرستان امپراتوری هاست” اظهاراتی خلاف واقعیت های عینی و حقایق زمینی بیان کرد.

پس از آن چوک کولک قومندان نیروهای بحری آمریکایی در مورد سخنانی که او در یک ایمیل گفته بود:(” بسیاری تلاش کرده اند، اما هیچکس در اشغال دائمی افغانستان کامیاب نشده است. ما نیز در لیست ملت هایی قرار خواهیم گرفت که در این کار شکست خورده ایم”.) خواهان پاسخ شد.

یقینا والتر جونز بحیث یک سیاستمدار، و کولک بحیث یک نظامی، حقیقت را گفته اند، اما ماتیس بجای قبول واقعیت و حقیقت به جونز گفت:” در این شکی نیست که افغانستان قبرستان امپراطوری ها خواهد بود اما آمریکا به هدف اضمحلال افغانستان در آنجا حضور ندارد”.

سئوال اینست که اگر این اشغال نباشد؛ پس اشغال در نزد ماتیس به معنای چیست؟ اگر در کشور او نیروهای نظامی کشور دیگری به زور وارد شده و ساکن شوند و رژیمی طبق میل خود تحمیل کنند! قریه ها و خانه ها را بمباران کرده و تخریب کنند، مردمانش را بکشند و به زندان بیندازند، ماتیس آیا این را اشغال می داند یا کمک و همکاری؟

وقتی وزیر دفاع کشوریکه دعوه دار عدالت و آزادی جهانی است، در روبروی جهانیان از یک چنین حقیقت در حالت شرم آور طفره می رود، این نه تنها برای او شرم است بلکه شرم برای ملت آمریکاست!

 

بلی! این یک سخن بجا و خوب است که مردم آمریکا از دروغ ها و مظالم نظامیان و حاکمان سیاسی خود آگاه هستند. آنها اکنون این حقیقت را درک کرده اند که ظلم و ناروا از سوی حاکمان آنها انجام می شود و قیمت آنرا تمام ملت می پردازد.

مردم آمریکا باید از حاکمان خود بپرسند که در جریان شانزده که به قیمت جان فرزندانشان و مصرف میلیاردها هزار دالر تمام شده است، در افغانستان چه کرده اند؟ بشمول زنان و کودکان صدها هزار انسان را به قتل رسانده اند! میلیون ها تن را از سرزمین هایشان رانده اند! دها هزار قریه و خانه را بمباران کرده اند! در میان مردم نفاق و تفرقه ایجاد کرده، با ازدیاد کشت مواد مخدر میلیون ها انسان را بسوی بدبختی کشانده اند، هرج و مرج را گسترش داده اند که در نتیجه آمریکا را بحیث یک نیروی ظالم و دشمن بشر در سطح جهان معرفی کرد!

پس بجای اینکه در قبرستان امپراطوری ها، قبر آمریکا نیز ساخته شود، آیا بهتر نخواهد بود که اشغال جاری خاتمه داده شود و افغان ها را بگذارند که سرنوشت خود را خودشان انتخاب کنند؟

Related posts