تازه ترین ها

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد آخند (رح)

نگاهی به زندگی و کارنامه های شهید ملا محمد آخند (رح)

شهید ملا محمد آخند یکی از مؤسسین تحریک اسلامی طالبان بود که در جهاد بر ضد قشون متجاوز شوروی در زون جنوب غرب کشور شهرت زیادی نظامی یافت و سپس با استفاده ازان مهارت و نبوغ نظامی در پیش روی های ابتدایی تحریک اسلامی طالبان نیز نقش کلیدی داشت ، شخصیت متمایز و کارنامه های جهادی شهید ملا محمد آخند باید ثبت اوراقِ زرین تاریخ گردد ، تا نسل های آیندهء کشور در عرصه های جهاد و مقاومت در برابر اشغالگران و بیگانگان ازان بهره بگیرند .

شناخت اجمالی :

قهرمان شهید ملا محمد آخند (رح) در سال ۱۳۸۲ه ق در روستای منارکلی در مربوطات ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار در خانوادهء علمی مرحوم مولوی عبدالواحد دیده به جهان فانی گشود .

ملا محمد آخند روند علمی خود را نزد کاکای مهربان اش مولوی نورمحمد آغاز کرد و در مدت کوتاه توانست به کتاب های متوسط برسد .

جهاد و مبارزه :

ملا محمد آخند هنوز مشغول فراگیری علم دینی بود که قشون سرخ شوروی بر حریم کشور ما یورش آوردند ، وی اگر چه خوردسال بود و لیکن جرات و شهاوت وی تحمل نداشت که کشورش در سیطرهء کفار باشد و وی به درسهای خود ادامه بدهد .

همان بود که درسها را ناتمام گذاشت و برای جهاد و مقاومت در برابر کمیونست های اسلام ستیز به جبههء جهادی فرمانده مشهور منطقه شهید لالا ملنگ (رح) رفت، جبههء شهید لالا ملنگ از جبهات مشهور زون جنوب غرب بود و مجاهدین مشهور منطقه مثلاً شهید ملا بورجان ، ملا محمد حسن رحمانی ، حاجی لالا و قومندان عبدالرازق از چهره های ورزیده و برجستهء این جبهه بودند ، شهید ملا محمد آخند که به تقوی ، اخلاق نیکو ، مهارت نظامی ، شهامت و دلاوری آراسته بود نیز یکی از مجاهدین نامدار این جبهه بود ، وی در مدت کوتاه به حیث یک فرمانده موفق جهادی شهرت یافت و مجاهدین برای تعمیل و طرح ریزی پروگرام های جهادی شان به مشوره ها و رهنمایی ها وی  بسیار اهمیت می دادند .

ملا محمد آخند فعالیت جهادی خود را در مناطق محله جات ، خوشاب ، پاشمول و چهارباغ ولایت قندهار آغاز نمود ، وی نخستین کمربند حلقوی عملیاتی را به هدف جلوگیری از فعالیت های نظامی نیروهای دشمن درین مناطق ایجاد نمود و این خط مقدم جنگی را خودش اداره و تنظیم می کرد .

این تکتیک نظامی وی در محاصرهء نیروهای دشمن و جلوگیری از تحرکات نظامی آن ها بسیار نقش اساسی داشت ، مجاهدین با استفاده ازین تکتیک نظامی توانستند برای نخستین بار ولسوالی بابا صاحب ولایت قندهار را فتح بکنند و همه وسایل جنگی دشمن را دران جا به غنیمت بگیرند .

حاجی رحمت الله ( رفیق نزدیکی و دیرینهء شهید ملا محمد آخند ) در مورد فهم نظامی و دلاوری ملا محمد آخند چنین می گوید : یکبار در نزدیکی شهر قندهار به گزمهء نیروهای شوروی کمین نشستیم ، این گزمه توسط سه تانگ زره پوش روسی صورت می گرفت ، مجاهدین به سرکردگی ملا محمد آخند ناگهان به این گزمه حمله کردند و و در نتیجه دو تانگ زره پوش تخریب و یکی هم موفق به فرار شد ، مجاهدین همان تانگ فراری را نیز تعقیب کردند ، دیدند که تانگ توقف کرد و سه تن عساکر روسی ازان پایین شدند و در یک کنار سرک موضع گرفتند . آن ها  سلاح کلاکوف داشتند ، اما شهید ملا محمد آخند ناگهان با نعرهء تکبیر فیر را شروع کرد و هر سه آن ها را جا به جا کشت و کلاکوف های شان را به غنیمت گرفت .

نقش شهید ملا محمد آخند در تاسیس تحریک اسلامی طالبان :

جنگهای خانمان سوز تنظیم های جهادی پس از سقوط رژیم کمیونستی در سراسر کشور آغاز گردید ، این جنگهای مرگبار آرمان های یک و نیم ملیون شهداء افغان زمین را با خاک یکسان نمود ، این وضعیتِ اسفبار برای افغان های وطن پرور هرگز قابل تحمل نبود ، همان بود که ملا محمدعمر مجاهد (رح) برای دگرگونی این وضعیت تحریک اسلامی طالبان را بنیاد گذاشت .

یکی از بنیادگذاران این تحریک شهید ملا محمد آخند نیز بود ، وی با قربانی های بی دریغ و تکتیک های کامیاب خود راه پیروزی تحریک اسلامی طالبان را در ولایات جنوب غربی کشور باز نمود .

حاجی لالا ( یکتن از رفقاء نزدیکی شهید ملا محمد آخند ) در مورد نقش وی در تاسیس تحریک اسلامی طالبان چنین می گوید :

ما یک هیئت صد نفری پس از فروپاشی رژیم کمیونستی به کابل رفتیم و دران جا با یک فرمانده جهادی افغانستان شاد روان مولوی محمد یونس خالص ملاقات نمودیم ، مرحوم مولوی خالص صاحب در زمان جهاد شوروی یک تنظیم جهادی ( حزب اسلامی ) را رهبری می کرد و جبههء جهادی ما هم مربوط به تنظیم وی بود ، وی به حیث یک عالم حقانی و قائد جهادی برای ما بسیار محترم بود ، ما از وی در مورد پروگرام های آیندهء خود (که پس از سقوط رژیم کمیونستی چه باید بکنیم) مشوره خواستیم ، مرحوم مولوی صاحب برای ما چنین گفت :

« اهداف جهاد و آرمان های مجاهدین تنها با فروپاشی رژیم کمیونستی به دست نه آمده است ، شما سلاح و همه امکانات جهادی خود را محفوظ نگهدارید و به طرفداری هیچ گروهی در جنگهای نا مشروع تنظیمی سهم نگیرید ، این پیام مرا به همه مجاهدین که در زون جنوب غرب کشور به تنظیم ما وابسته اند برسانید و برای آن ها بگوئید ما بری کدام هدفی که جهاد را آغاز کرده بودیم آن هدف هنوز به دست نه آمده است . شما کوشش بکنید تشکیلات و جبهات جهادی خود را محفوظ نگهدارید و از جنگهای تنظیمی فاصله بگیرید » .

حاجی لالا می گوید : هرگاه از کابل به قندهار برگشتیم رهنمودها و توصیه های مرحوم مولوی صاحب را به شهید ملا محمد آخند رسانیدیم ، وی فی الفور همه مجاهدین را طلب کرد و حرفهای فرمانده جهادی خود را برای آن ها بیان کرد و پس ازان همه وسایل نظامی جبهه را یکجا جمع کرد و کسانی را برای نگهداری و مراقبت آن مؤظف کرد ، سپس یک عالم دین را در جبهه وظیفه داد تا مجاهدین را درس بگوید و همه مجاهدین را به آموزش علوم شرعی مکلف نمود ، همان بود که جبههء ما در مدت بسیار کوتاه به یک مدرسهء علوم دینی تبدیل شد ، مجاهدین به سرپرستی و رهنمایی شهید ملا محمد آخند به تعلیمات شرعی و عسکری مجهز می شدند و خصوصاً به تربیهء فکری مجاهدین بسیار اهمیت داده می شد ، 

آن زمانی بود که جنگهای ویرانگر داخلی سراسر کشور را احاطه کرده بود و دزدی ، رهزنی ، فسادها و نا امنی ها به اوج رسیده بود ،  آنعده مجاهدین که در برابر شوروی ها مخلصانه جنگیده بودند ازین وضعیت بسیار رنج می بردند ، همه به آرزوی نجات ازین وضعیتِ بغرنج بودند ، همان بود که ملا محمد عمر مجاهد تحریک اسلامی طالبان را بنیاد گذاشت و تدریجاً همه مجاهدین واقعی از همه اطراف کشور شامل این قافلهء نجات بخش شدند .

شهید ملا محمد آخند با بنیادگذاران تحریک رفاقتِ دیرینه داشت و منتظر چنین حرکتی بود که ریشه های فساد را بیخ کن نموده وضعیت کشور را دگرگون بسازد ، وی نخستین فرمانده جهادی بود که با تحریک طالبان یکجا شد و همه امکانات نظامی و مجاهدینِ تربیه شدهء خود را در خدمت تحریک گذاشت ، مجاهدینِ شهید ملا محمد آخند نخستین کسانی بودند که با اخلاق نیک و تکتیک های مجرب جهادی شان توانستند همه ساحات جوب غرب کشور را در مدت بسیار کم از شر تفنگ سالاران تنظیمی نجات بدهند و نظام شرعی را در یک فضای امن نافذ بکنند .

همان بود که بزرگان تحریک شهید ملا محد آخند را با در نظرداشت فهمِ عالی و سابقهء خوب جهادی وی فرمانده عمومی نظامی تحریک مقرر نمودند و مسئولیت همه سوقیات نظامی را به وی سپردند .

کارنامه های شهید ملا محمد آخند در تحریک اسلامی طالبان :

شهر قندهار به تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۳ خورشیدی در کنترول طالبان قرار گرفت ، شهید ملا محمد آخند به حیث مسئول عمومی نظامی تحریک یک طرح نظامی را برای تصفیهء ولایات هم جوار ترتیب داد و توانست ولایت های هلمند ، فراه و نیمروز را در مدت کم از وجود تفنگ سالاران تنظیمی تصفیه بکند ، وی در جریان این عملیات های تصفیوی صدها تن از مخالفان مسلح را در منطقهء سنجیلان ولسوالی دلارام ولایت فراه در طی یک درگیری شدید به اسارت گرفت و همهء آن ها را پس از مدت کوتاه رها نمود  ، وی رفقاء خود را مکرراً توصیه می کرد که با اسیران برخورد نیک و اسلامی بکنند .

ملا محمد آخند در اواخر آن عملیات های تصفیوی در اثر انفجار یک ماین مخالفین به شدت زخمی شد و عملیات تصفیوی که به هدف کنترول ولایت هرات آغاز گردیده بود ناتمام ماند ، وی هنوز درست صحتیاب نشده بود که دوباره به خط نخست جنگ رفت و مسئولیت جنگ در برابر مخالفین را به دوش گرفت و از روی مهارت ویژهء نظامی توانست خط مقدم جنگ را به ولایت هرات برساند .

بعضی از ویژگی های زندگی جهادی شهید ملا محمد آخند :

ماحول دینی و عقیدهء راسخ اسلامی کسانی را آمادهء جهاد و مبارزه نمود که آن ها توانستند با فداکاری ها و جانفشانی شان مستضعفین را از پنجه های خون آشام مستکبرین نجات بدهند ، این قهرمانانِ واقعی که جهاد و مقاومت را رهبری نمودند امتیازات و ویژگی های داشتند ، شهید ملا محمد آخند نیز به آن امتیازات مجهز بود .

می خواهیم در سطور ذیل به شماری از ویژگی های شخصیت وی مختصراً اشاره بکنیم :

۱ : تقوی و خدا ترسی یکی از امتیازات شهید ملا محمد آخند بود ، هرگاه در تاریکی شب با خدا راز و نیاز می کرد و یا مشغول تلاوتِ قرآن می بود این امتیاز وی به خوبی احساس می شد .

۲ : دلاوری و قاطعیت در برابر دشمن و شفقت و همدردی با مجاهدین مزایای بود که وی را در زمرهء مسئولین نظامی از دیگران ممتاز می ساخت .

۳ : به علماء و بزرگان بسیار احترام داشت و در هر کار با آن ها مشوره می کرد .

۴: حلم ، حیاء و ایثار را بسیار دوست داشت و با همگان در خانه ، مدرسه و جبهه تعامل زیبای اسلامی داشت .

۵ : در همه اوضاع به یک حال می بود ، نه در هنگام تهاجم مشکلات بسیار پریشان می شد و نه هم در هنگام وفور شادمانی ها و پیروزی ها خود را فراموش می کرد .

۶ : بسیار ساده و عادی زندگی می کرد ، با تعیش و تکلف علاقه نداشت ، از ریاء و تظاهر نفرت می کرد ، خود را از پول بیت المال دور نگه می داشت و تا اخرین لحظهء زندگی از پول بیت المال برای کارهای شخصی خود استفاده نکرد .

۷ : از معاصی خودداری می کرد ، نه کسی را غیبت می کرد و نه هم رو به رو ستایش می کرد .

۸ : به امور جهادی بسیار متوجه می بود ، با آموزش سلاح و دیگر وسایل جنگی و تکتیک های نظامی بسیار علاقه داشت ، حاجی لالا در مورد علاقهء وی با اسباب و امکانات نظامی چنین می گوید :

شهید ملا محمد آخند با هر گونه سلاح بسیار محبت داشت و سلاح شخصی اش را تنها در حالت نماز از شانه پایین می گذاشت ، مجاهدین هرگاه در سال ۱۹۹۰م سلاح های زیادی را از کمیونست ها به غنیمت گرفتند بیشتر مجاهدینِ دیگر جبهات سهمیهء خود را فروختند ، اما شهید ملا محمد آخند نه تنها سهمیهء خود را نفروخت بلکه کوشش کرد تا سهم های دیگران را نیز به پول بخرد ، در حالیکه مجاهدین جبههء ما دران شب و روزها از لحاظ اقتصادی تنگدست بودند .

حاجی لالا می گوید : شهید ملا محمد آخند از میان غنیمت ها دو توپی را که مشابه توپهای دی سی روسی بود به نرخ بسیار بلند خرید و سپس یک شخص نظامی را در جبهه وظیفه داد تا طریق استعمال آن توپ ها را برای مجاهدین تعلیم بدهد .

                        ۹ : شهید ملا محمد آخند نخستین فرمانده عمومی نظامی تحریک بود در عین حال مسئولیت قومندانی قول اردوی قندهار را نیز به دوش داشت و طالبان در ولایت های جنوب غرب کشور ( هلمند ، نیمروز و فراه ) به سرکردگی وی پیروز شدند ، وی فرماندهی عملیات های موفق سپین بولدک و دند ولایت قندهار را نیز به دوش داشت ، شهید ملا محمد آخند فرمانده زیرک ، با تجربه و پرهیزگار بود و امور جهادی را بسیار با کمال دیانت و هوشیاری پیش می برد .

شهید ملا محمد آخند بیشتر عملیات ها و تعرض های نظامی را در تاریکی شب انجام می داد ، وی می گفت نمی خواهیم که تلفات جانی مخالفین زیاد باشد ، آن ها اگرچه مخالفین ما هستند ولیکن ما خوش نیستیم که آن ها در صف فساد کشته شوند ، ما تنها می خواهیم آن ها فرار بکنند و وطن از  شر آن ها نجات یابد ، چونکه از طرف شب زمینهء فرار بیشتر مساعد می باشد لهذا شب هنگام بر آن ها تعرض می کنیم ، تا آن ها به جای مقاومت فرار را ترجیح بدهند .

شهادت :

این قهرمان خستگی نا پذیر راه خدا بالاخره در طی یک درگیری رویا روی با مخالفین به تاریخ۱۲/۶/۱۳۷۴  خورشیدی در منطقهء دشت شوراب در حدود هلمند و فراه به شهادت رسید وروح خود را به آرمان حاکمیت نظام شرعی به مالک حقیقی اش سپرد ، رحمه الله .

………………………… …………………..

نویسنده : شاهد غزنیوال // ترجمه : حبیبی سمنگانی

Related posts