تازه ترین ها

جنایات جنگی (جنوری)

جنایات جنگی (جنوری)

بتاریخ ۲ جنوری سال ۲۰۱۸ میلادی نظامیان اشغالگر با کمک عساکر داخلی بر منطقهء سفار ولسوالی گرمسیر چاپه زدند که در جریان تلاشی یک زن و دو مرد را به شهادت رسانده و تعداد کثیری را دستگیر و زندانی کردند. همچنین دو حولی، یک هوتل، شش دوکان، شش موتر ملکی و بیست و سه موترسایکل را حریق کردند.

بتاریخ ۳ جنوری در فیر و انداخت هاوان عساکر داخلی که بر ساحات مسکونی در منطقهء ویالهء ۲۷ ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار اصابت کرد یک تن شهید و ۷ تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

بتاریخ ۵ جنوری اشغالگران آمریکایی و عساکر داخلی بر بازار محلی و یک مدرسه در منطقهء اورموز ولسوالی نوزاد چاپه زدند. در جریان چاپه  دوکان ها را تخریب کرده و زیان های مالی سنگینی به مردم وارد کردند. همچنین پس از آن به یک مدرسه در همان منطقه هجوم بردند که شاگردان موجود در آن شهید و زخمی کردند و تعدادی را دستگیر کرده و با خود بردند. باشندگان محل به رسانه ها گفتند که عساکر خارجی و داخلی به مردم حتی اجازهء دفن شهداء و انتقال زخمی ها به شفاخانه را نیز نمی دادند.

بتاریخ ۱۰ جنوروی عساکر اسپیشل فورس و نظامیان اشغالگر مشترکا در منطقهء سورداک ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار با طالبان درگیر شدند که پس از ختم جنگ منطقه را بمباران کردند، در نتیجهء بمباران ۶ تن از باشندگان ملکی منطقه نیز به شهادت رسیده و ۸ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱۰ جنوری ملیشه های اربکی یک طالب العلم بنام جمشید را در منطقهء قلعهء ولیداد از مربوطات ولسوالی قرباغ ولایت غزنی دستگیر و پس از آن به شهادت رساندند، یک کلیپ ویدیویی از این رویداد در رسانه های اجتماعی نیز نشر شد.

بتاریخ ۱۲ جنوری نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی در هنگام چاپه در منطقهء قلعه لاتوی ولسوالی نورگرام ولایت نورستان ۱۴ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۲ جنوری اربکی ها یک پیرزن سالخورده را به اتهام اینکه پسرش طالب است را در قریهء علیشنگ مربوط مهترلام مرکز ولایت لغمان به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۳ جنوری ملیشه های ظالم اربکی یک باشندهء منطقهء عبدالله گل ولسوالی قره باغ ولایت غزنی بنام تور را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ جنوری افراد مسلح مربوط قومندان فرامرز یکتن از اربکی های منطقهء خواجه گان ولسوالی دولینه ولایت غور دو فردم ملکی را دستگیر و در نتیجهء شدت لت و کوب به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۵ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی بر بازار سیبکی در ولسوالی چک ولایت میدان وردک چاپه زدند که در نتیجه به ۳۰۰ باب دوکان زیان رسانده و اموال دها دوکان را چور کرده و دو تن از چوکیدار های بازار بنام های بهار و عبدالله را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۱۷ جنوری نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی مشترکا بر منطقهء سهاکو از مربوطات مرکز ولایت میدان وردک چاپه زدند که در جریان تلاشی ده تن از باشندگان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ اشغالگران و عساکر کماندوی داخلی بر یک بازار در ولسوالی نوزاد ولایت هلمند چاپه زدند، ۵ تن از باشندگان ملکی را شهید و زخمی کرده و به مردم زیان های مالی وارد کردند.

بتاریخ ۱۸ جنوری عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام عبدالهادی ولد عبدالوهاب را در قریهء چین ولسوالی پشترود ولایت فراه به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۱ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی در عملیات شبانه بر منطقهء تورخیل ولسوالی نکی ولایت پکتیکا چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه را با بمب منفجر کرده، مردم ملکی را لت و کوب نموده و ۴ عراده موتر ملکی را حریق کردند و در آخر ۱۸ تن از افراد ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۲ جنوری رسانه خبر دادند که در مربوطات ولسوالی چهاردرهء قندوز عساکر آمریکایی و داخلی بر ضد طالبان عملیاتی را آغاز کرده اند که به هر دو طرف تلفات وارد شده است که در کنار آن به هموطنان ملکی تلفان سنگین جانی و خسارات مالی وارد گردیده است. بر اساس راپور در عملیاتهای مذکور در قریه های خرکارو، میاگان، سجانی، زاخیل، قریهء یتیم و …. دها تن از باشندگان ملکی را شهید و زخمی کردند. خانه های مردم و مساجد را تخریب کرده و خسارات مالی سنگینی وارد کردند. بر اساس گفته های شاهدان عینی طیارات آمریکایی ها از هوا آنها را بمباران می کردند و عساکر داخلی از زمین آنها را زیر حملات توپخانه ای گرفته بودند.

بتاریخ ۲۴ جنوری اشغالگران و عساکر کماندوی داخلی در هنگام چاپه بر بازار گندم ریز در ولسوالی کجکی ولایت هلمند یک کتابفروشی و سه دوکان را با بمب منفجر کرده و ۳ تن از نانوایان را شهید کردند.

بتاریخ ۲۴ جنوری اشغالگران با کمک عساکر داخلی بر منطقهء واندوز ولسوالی ارغستان ولایت قندهار چاپه زدند که در نتیجه ۴ حولی را تخریب کرده و وسائط مردم را حریق کردند و در هنگام ترک محل ۱۳ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۴ جنوری پولیس رژیم یک موتروان را در منطقهء چکاب ولسوالی فراه رود ولایت فراه به شهادت رساند.

بتاریخ ۲۵ جنوری اشغالگران بر خانه های ملکی در منطقهء گل داگ گرداوی ولسوالی لعلپور ولایت ننگرهار چاپه زدند که علاوه بر زیان های مالی یک زن و یک مرد را به شهادت رسانده و ۶ تن از باشندگان قریه را زندانی کردند.

بتاریخ ۲۵ جنوری اشغالگران و عساکر داخلی مشترکاٌ بر منطقهء افغانیه در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا چاپه زدند که در جریان تلاشی خانه ها اموال قیمتی را غارت کرده، ۴ تن از باشندگان ملکی را شهید و زخمی نموده و ۵ تن از شاگردان دارالعلوم محمودیه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۲۶ جنوری در بمباران هوایی نیروهای داخلی در منطقهء قره باغی از مربوطات مرکز ولایت غزنی ۴ حولی تخریب و ۷ تن از هموطنان ملکی شهید و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۹ جنوری اربکی ها یک کوچی را در منطقهء لورهء ولسوالی شینکی ولایت زابل شهید کردند.

بتاریخ ۳۰ جنوری در انداخت سلاح های ثقیلهء عساکر داخلی در منطقهء قلعهء باران ولسوالی قره باغ ولایت غزنی ۱۲ تن از کسانی که در یک مراسم جنازه شرکت کرده بودند، زخمی شدند.

بتاریخ ۳۰ جنوری عساکر داخلی با کمک طیارات اشغالگران بر منطقهء بندتیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار چاپه زدند، در جریان چاپه ۳۱ تن از هموطنان ملکی را شهید کرده و ۳۲ تن دیگر را دستگیر کرده و دها عراده وسائط نقلیه را از بین بردند.

بتاریخ ۳۱ جنوری در بمباران اشغالگران در ولسوالی سبزپوش ولایت فاریاب یک زن و ۳ فرد ملکی شهید و ۹ تن دیگر بشمول زنان و کودکان زخمی شدند.

مأخذ:{رادیوی بی بی سی، آزادی، = آژانس اسلامی افغان، پژواک= ویب سایت های خبریال، لروبر= نن تکی آسیا و بینوا=}

Related posts