تازه ترین ها

اصدار ۸۴ تعلیم و تربیه(۱۰) از سوی استودیوی الاماره نشر گردید

اصدار ۸۴ تعلیم و تربیه(۱۰) از سوی استودیوی الاماره نشر گردید

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخش سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان  اصدار تازه ای تحت نام تعلیم و تربیه (۱۰) را نشر کرد.

کمیسیون تعلیم و تربیه و تحصیلات عالی همانند دیگر کمیسیون های امارت اسلامی در تمام ولسوالی ها و ولایات کشور فعالیت منظم دارد، از مدتها بدینسو به منظور آشنایی با همه جوانب  پروسهء درسی و تربیه و آمادگی شاگردان  نشست های مختلفی دائر کرده است.

در سلسلهء ابتکاری کمیسیون تعلیم و تربیه چندی پیش در ولایت پروان نشست بزرگی دائر گردید، که بشمول شاگردان و اعضای کمیسیون ، مهتممین مدارس، مدیران مکاتب، محاسن سفیدان اقوام، مجاهدین و مردم عام به تعداد زیاد در آن شرکت داشتند، که از سوی استادان و مجاهدین بیانیه هایی ایراد شد و در آخر به شاگردان انعامات تقسیم گردید.

نشست مذکور در فضای مطمئن، پرسکون و بصورت شفاف دایر گردید و مسئولین کمیسیون تعلیم و تربیه امارت اسلامی حمایت و همکاری همه جانبه خود در زمینهء فراهم آوری تعلیم با کیفیت و بلند بردن سطح علمی و تعلیمی شاگردان  وعده کردند.

با استفاده از لینک های ذیل می توانید اصدار تازه نشر شدهء استودیوی جهادی الاماره در مورد نشست تعلیمی مذکور را تماشا و داونلود کنید:

کیفیت اعلی

کیفیت متوسط

کیفیت موبایل

کانال تلگرام الاماره دری

Related posts