تازه ترین ها

عملیات های پیش از موسم

عملیات های پیش از موسم

سردی های زمستان معمولاً عملیات های مجاهدین را یک اندازه کاهش می دهد ، دشمن تنها همین شب و روزهای سرد زمستان را به آرام و اطمینان سپری می کند ، اما به اساس اعتراف مقامات دشمن امسال عملیات های مجاهدین در زمستان نیز همچون سال های گذشته کاهش نیافته است .

مقامات ولایتی هلمند دیروز به رسانه ها گفتند : حملات طالبان بر خلاف گمان و تخمین های ما افزایش یافته است ، تلفات ما بیشتر شده است ، هماهنگی ما نیز از بین رفته است و از کمک و همکاری مرکز نیز محروم هستیم ، یک مسئول ولایتی به رادیو آزادی گفته است : والی ما از دروغ های بسیار در بخش اکمال و تجهیز نیروهای دولتی دیگر مانده شده است ، در دو ماه گذشته تنها ۱۰۰ تن عسکر در نزدیکی شهر لشکرگاه کشته شده اند .

حقیقت اینست که دشمنان خارجی و مزدوران داخلی آنان پس از اعلان استراتژی جنگی ترامپ از هیچگونه جنایت دریغ نکردند و دست به هر نوع وحشت زدند ، هدف بزرگی آن ها این بود که طالبان را پیش از آغاز موسم جنگی آماج بمباران شدید قرار بدهند .

 اما تلاشهای دشمن نتیجهء نداد ، عملیات های مجاهدین با وصف هر گونه وحشت و جنایت نیروهای خارجی و داخلی هنوز هم موفقانه پیش می رود ، این چیزی است که دشمن را سراسیمه ساخته است .

در طی دو روز گذشته ، ۸۷ تن عساکر داخلی در حملات مجاهدین کشته شده اند ، یکعدهء ایشان قومندان های جنگی نیز بودند ، مثلا : قومندان عالم خان ( چهاربولک ، بلخ ) ، قومندان مولا داد گنده ( جلال آباد ) ، قومندان جلیل کور ( خواجه دو کوه ، جوزجان ) ، قومندان بدر ( قلعه زال ، قندوز ) ، قومندان شفیق اندر ( مرکز لغمان ) ، قومندان عطاءالله ( شاه جوی ، زابل ) و………..

همچنان در منطقهء شمالگاه مرکز فراه و ولسوالی فراه رود این ولایت ۲۸ تن عسکر در سه پوسته کشته شدند ، شمار زیادی زخمی و ۱۰ تن آنان به اسارت درآمدند .

۸ تن از نیروهای ویژهء دشمن در منطقهء تانگانو گودر در مربوطات ولسوالی ناوهء ولایت هلمند نیز کشته شدند ، ۸ تن عساکر داخلی در ولسوالی برمل ولایت پکتیا طعمهء ماین شدند ، در دیگر بخشهای کشور نیز شماری از عساکر جان های خود را از دست دادند که تعداد تخمینی آن ها تقریبا به ۹۰ تن می رسد .

یک پایگاه خارجی ها در فراه مورد حملهء میزایلی قرار گفت ، مجاهدین می گویند میزایل ها به هدف رسیده است و شماری از عساکر خارجی را کشته و زخمی ساخته است .

این وضعیت نشان می دهد که دشمن از موسم جنگی مجاهدین که تقریباً فرا رسیده است بسیار سراسیمه است ، امید است خداوند تعالی رعب مجاهدین را در قلب های دشمن ازین بیشتر حاکم بسازد ، دشمنِ مورال باخته ان شاء الله در آیندهء بسیار نزدیک به آخرین رمق زندگی وحشیانهء خود خواهد رسید ، و ما ذالک علی الله بعزیز .

Related posts