تازه ترین ها

رژیم کابل کشتار مردم ملکی را چگونه توجیه می کند ؟

رژیم کابل کشتار مردم ملکی را چگونه توجیه می کند ؟

افغان ها پس از اعلان استراتژی جنگی ترامپ در قبال افغانستان شاهد موجهای تازهء وحشت هستند ، بمباران ، حملات درون ، چاپه ها و فیرهای توپخانه ها به مراتب افزایش یافته است ، خانه های غیر نظامیان ، مساجد ، مدارس ، مکاتب و حتی بازارها تخریب می گردد و مردم بر علاوه از تلفات جانی با خسارات هنگفت مالی نیز دچار می شوند .

نیروهای اشغالگر و رژیم کابل حملات مرگبار بر مردم ملکی را کامیابی خود می دانند و هشدار می دهند که این گونه حملات را بار بار تکرار می کنند ، آن ها کودکانی را که درین حملات کباب می شوند و زنانی را که پارچه پارچه می شوند مجاهدین می خوانند و کشتار بی رحمانهء کودکان و زنان را با کمال افتخار عملیات موفق عنوان می دهند .

یک نمونهء این حملات خونین فاجعهء مرگباری است که به تاریخ ۳۱ جنوری در منطقهء بند تیمور ولسوالی میوند ولایت قندهار رخ داد ، عساکر رژیم به همکاری نیروهای اشغالگر بر منطقهء یاد شده هجوم آوردند و به گفتهء شاهدان عینی : هرگاه تفنگ داران رژیم به خانه های ما رسیدند ، مردم را از خانه ها بیرون کشیدند و بدون کدام تحقیق و پرسش به شهادت رسانیدند ، آن ها دران شب هر کسی را که در منطقهء ریگ و اطراف آن می دیدند یا می کشتند و یا هم گرفتار می کردند ، موترسایکل ها و موترهای مردم را در داخل و بیرون خانه ها آتش زدند و اجناس بیش بهای مردم را دزدی کردند ، عساکر دشمن درین عملیات ۳۱ تن مردم ملکی را به شهادت رسانیدند و ده ها تن دیگر را به اسارت گرفتند .

دشمن پس ازین عملیات اعلان کرد که ده ها تن مجاهدین را کشته و چندین تن آنان را زندانی ساخته است و فابریکه های مواد مخدر (؟) را نیز از بین برده است .

سازمان دیدبان حقوق بشر در راپور اخیر خود به صراحت گفته است که اشغالگران و رژیم کابل در عملیات بند تیمور ۳۰ تن غیر نظامیان را کشته اند و شمار زیادی از افراد ملکی را زندانی ساخته اند ، این راپور که به نقل از سخنان شاهدان عینی آماده شده است بر علاوه از تلفات جانی از تخریب گستردهء املاک ملکی نیز خبر می دهد ، بعضی از منسوبین رژیم نیز پس از نشر این راپور به کشتار مردم ملکی اعتراف کرده اند و افزوده اند که شماری از مزدور کاران نیز شامل کشته شدگان و زندانیان هستند .

رئیس ارگ اشرف غنی در مورد عملیات بند تیمور ابراز خوشحالی کرده بود ، غنی این عملیات را بسیار موفق خوانده بود و هشدار داده بود که این گونه عملیات ها در مناطق دیگر نیز صورت می گیرد ، نیز غنی افزود عملیات بند تیمور انتقام حملات کابل است و به گفتهء وی افغان ها پس از صد سال هم انتقال خود را می گیرند ، بیشتر رسانه های که همواره لاف از بی طرفی می زنند راپورهای رژیم کابل را در مورد عملیات بند تیمور به گونهء یکطرفه نشر کردند و وحشت و جنایت بند تیمور را دست آورد بزرگ رژیم کابل خواندند .

رئیس رژیم کابل ( جناب مفکر  ؟ ) باید بداند و خوب متوجه شود که  کشتار مردم ملکی دست آورد نیست ، اگر کشتار غیرنظامیان پیروزی می بود داکتر نجیب باید تا هنوز هم بر مسند قدرت می بود ، ای مفکری که از منافع امریکای ها پاسداری می کنی ! منتظر باش ، خون مردم مظلوم افغانستان هدر نمی رود ، پلان های پلید کاخ سفید و ارگ را خنثی می کند و در گورستان امپراتوری ها گودالی برای امریکایی ها نیز می سازد ،  ان شاء الله .

Related posts