کشتار مسلمان های بی دفاع سوریه قابل تشویش است

کشتار مسلمان های بی دفاع سوریه قابل تشویش است

از یک هفته به این سو روند کشتار وحشیانهء مسلمان های مظلوم و بی دفاع سوریه شدت یافته است .

به اساس آمار و ارقام اخیر ، در نتیجهء بمباران بی رحمانه و کورکورانهء روسیه و رژیم بشار الاسد تا هنوز حد اقل ۴۰۰ تن در شهر محاصره شدهء غوطه به شهادت رسیده اند و بیش از ۱۴۰۰ تن دیگر زخمی شده اند ، بیشتر قربانیان این بمباران زنان و کودکان هستند .

شهر غوطه در کنترول مخالفین رژیم بشار الاسد است و از پنج سال به این سو در حالت محاصره قرار دارد ، سازمان ملل و نهادهای کمک رسانی به گونهء پیهم خواسته اند که محاصرهء غوطه پایان یابد ، تا کمک های اولیه و غذایی با مردم ملکی این شهر صورت بگیرد ، اما رژیم بشار تا هنوز موافقه نکرده است .

به اساس راپور و بررسی آژانس خبری فرانسه ، بحرانی که از هفت سال به این سو در سوریه جریان دارد نخستین هرج و مرج داخلی بود که از بهار عرب نشئت کرد و سپس امریکا ، روسیه و دیگر کشورهای منطقه به بهانهء سرکوبی داعش مستقیماً مداخلهء نظامی کردند و این مداخله هنوز هم ادامه دارد ، در جریان بحران سوریه بر علاوه از تلفات جبران ناپذیر مالی حدود نیم ملیون اتباع سوریه نیز کشته شده اند که بیش از نصف آن غیرنظامیان بودند .

امارت اسلامی افغانستان در حالی که تاسف عمیق خود را در مورد فاجعهء طولانی سوریه و به ویژه بر کشتار مردم مسلمان و بی دفاع این کشور که از سوی هر گروهی و توسط هر کسی و هر کشوری صورت می گیرد ابراز می دارد ، کشتار مردم بی گناه غوطه را که از یک هفته به این سو جریان دارد به شدت تقبیح می کند .

به امید و آرزوی اینکه خداوند متعال به شمول مردم جنگ زدهء افغانستان بر وضعیت و سرنوشت همه مسلمانان جهان رحم بکند و مسلمان ها را از پنجه های خون آشام اشغالگران و ظالمان نجات بدهد ، از امت اسلامی نیز می خواهیم که همه اختلافات داخلی و جنجال های باهمی خود را یکطرف بگذارید و برای کوبیدن و بیرون راندن قوه های خارجی که خاک مسلمان ها را اشغال کرده اند و اجازه نمی دهند مسلمان ها استقلال ملی داشته باشند و در کشورهای خود نظام خالص اسلامی را حاکم بسازند با یکدیگر کمک و همکاری بکنید .

Related posts