تازه ترین ها

راه حل برای امریکا

راه حل برای امریکا

هفده سال می شود که ناتو به سرکردگی امریکا افغانستان را اشغال کرده است ، امریکا درین مدت هیچگاه به گونهء رسمی اعتراف نکرده است که راه مذاکرات مستقیم با طالبان باز است ، بلکه تنها به همین اکتفاء کرده  است که از گفتگوی طالبان با رژیم تحت الحمایهء امریکا حمایت می کند .

مقامات امریکایی هیچگاه آمادگی برای مذاکرات مستقیم با امارت اسلامی افغانستان نشان نداده اند ، حتی رییس جمهور ترامپ در واکنش به حملات اخیر مجاهدین در کابل که دشمن را به شدت تکان داد از طریق تویت های خود از هر گونه مذاکرات به صراحت انکار کرد .

اما حالا خبر آمادگی امریکا برای مذاکرات از زبان مقامات امریکایی رسانه یی شده است ، این نشان می دهد که دولت امریکا در قبال جنگ افغانستان با یک کشمکش داخلی مواجه است و یا اینکه امریکایی ها به این نتیجه رسیده اند که پالیسی های وحشیانه و زورگویانهء آن ها ناکام مانده است و باید راه بدیل در نظر گرفته شود .

راه بدیل همین است که امریکا پیش نهاد امارت اسلامی افغانستان را که از روز اول تا اکنون بر آن اصرار داشته است و آن را یگانه راه حل خوانده است معقول و منطقی بداند ، پیش نهاد طالبان همین است که امریکا بدون کدام قید و شرط وارد گفتگوی مستقیم با امارت اسلامی افغانستان شود ، حقایقِ واقعی را بپذیرد ، اندیشه ها و خواسته های خود را با منطق درست به امارت اسلامی افغانستان تقدیم بکند ، نیز به حرفهای امارت اسلامی افغانستان صادقانه گوش بدهد و استقلال ملی افغان ها را که حق بنیادی و اساسی افغان ها است از روی نورم های بین المللی قبول بکند ، تا جنجال امریکا و افغانستان به گونهء منطقی پایان یابد .

اما امریکا به تیکنالوژی خود مغرور و در دام بعضی شیطان های جهانی گرفتار بود در طی هفده سال هیچگاه از پالیسی زورگوی پشیمان و منصرف نشد ، در نتیجه نه تنها افغانستان را با تباهی دچار ساخت بلکه خودش نیز با خسارات جبران نا پذیر جانی و مالی رو به رو شد و حیثیت و دبدبهء خود را از دست داد .

الیس ویلز ( معاون وزارت امور خارجهء امریکا در امور آسیایی جنوبی و مرکزی ) بر خلاف اعلان اخیر ترامپ که انکار از مذاکرات بود گفته است : امریکا دروازهء مذاکرات را برای طالبان باز کرده است .

همچنان حرفهای تازهء لورال میلر ( نمایندهء پیشین امریکا برای افغانستان و پاکستان ) درین اواخر در رسانه های امریکایی منتشر شده است ، وی گفته است : در واقعیت ، انتخاب استراتژی مذاکرات یگانه راه حل برای امریکا است .

دانسته می شود که دولت امریکا زیر فشار مردم ، رسانه ها ، مقامات متقاعد ، فعالان مدنی و پروفیسوران و دانشمندانی که مخالف اشغال و جنگ افغانستان هستند قرار گرفته است ، حالا مقامات نظامی و سیاسی امریکایی که استراتژی می سازند مجبور هستند تا از پالیسی ناکام جنگی خود منصرف شوند و بر گزینهء صلح بیاندیشند ، گزینهء که امارت اسلامی فغانستان در روز اول پیش نهاد کرده بود  و برای همیش بر آن اصرار دارد ، امریکا جز این گزینه دیگر راهی ندارد .

Related posts