تازه ترین ها

۲۶ دلو باز هم تکرار می شود

۲۶ دلو باز هم تکرار می شود

( واقعیت های فردا در پرتو حقائق دیروز )

نویسنده : عابد // ترجمه : ابو زبیر

به تاریخ ۲۴ دسمبر ۱۹۷۹م  ، افغانستان عزیز به فرمان رهبر شوروی بزرگ « برژنیف » آماج تهاجم مستقیم قرار گرفت و صد هزار عساکر شوروی داخل خاک افغانستان شدند ، آن ها مدت ده سال برای تحقق مصالح علیای خود دیوانه وار جنگیدند ، اما بالمقابل ملت مجاهد افغانستان نیز با تحمل هر گونه زحمات و تکالیف  به مقاومت خود ادامه دادند ، آن نیروی بزرگ عصر نتوانست افغان ها را با کشتار های گروهی ( و شکنجه های گوناگون ) شکست بدهد و نظام دو قطبی دنیا را از بین برده برتری و چیرگی خود را بر همگان ثابت بسازد ، بالاخره کمر نظامی و اقتصادی آن نیروی زبردست کمیونستی پس از ده سال وحشت و جنایت شکست و به تاریخ ۲۶ دلو ۱۳۶۸ خورشیدی عساکر شکست خوردهء شوروی با روهای خجل و سرهای افتاده از افغانستان بیرون شدند .

۲۶ دلو روز پیروزی انقلاب اسلامی است ، مزدوران دست نشانده شوروی پیشین ( خلقی ها و پرچمی ها ) هرگز نمی توانند پیروزی جهاد را به سبب حوادث ناگوار که سبب و ریشهء آن خود ایشان بودند دگرگون توجیه بکنند و گویا جهاد افغان ها را ناکام بخوانند ، ما وارد چهلمین سال انقلاب شده ایم و لیکن این روز نه فراموش شده است و نه هم فراموش می شود ، زیرا افغان ها برای چنین روز قربانی های فراموش ناشدنی را ثبت تاریخ کرده اند .

ما در طی این چهل سال مدت بسیار کمی زیر چتر نظام واقعی اسلامی و در یک فضایی امن زندگی کرده ایم و  امروز نیز با وضعیت ناگوار و رنج بار رو به رو هستیم ، اما پیروزی انقلاب اسلامی در برابر شوروی ها بیانگر دو واقعیتِ عمده است ، یکی  شکست استعمار و متجاوزین و دوم رو سیاهی افغان های خود فروختهء که خدمت استعمارگران و متجاوزین قرار داشتند ( جنگ افغان و انگلیس این حقیقت را ازین هم بهتر روشن می سازد  ) .

نیروی مجهز و تیکنالوژی تازهء که امریکا به آن فریفته شده است امریکا را وادار ساخت تا بر کشور ما یورش بیاورد ، شوروی نیز در دوران خود از چنین چیزها بی بهره نبود ، شوروی ها نیز از روی همین اسباب مادی بر افغانستان هجوم آورده بودند و چنین باور داشتند که این مرز و بوم را نیز همچون کشورهای مسلمان نشین آسیای مرکزی به آسانی هضم می کنند ، دران زمان گفته می شد که قشون سرخ شوروی شکست ناپذیر است و به هر طرفی که برود ناکام بر نمی گردد  ، اما واقعیت اینست که سبب و عاملی هنوز موجود بود که همچون استعمار انگلیسی نیروزی زبردست کمیونستی را نیز پارچه پارچه ساخت .

آن سبب و عامل مادیات و نیروی نظامی نیست ، بلکه تنها عقیده و تعهد پاسداری از کشور است ، تعهد که نیروی زبردست امروزی را نیز از پا درآورده است ، آرمان تسخیر افغانستان را اگر در مسکو « برژنیف ، چرنینکوب و اندوفوپ » به گور بردند در واشنگتن نیز « کلنتن ، بوش و اوباما » با همین آرمانِ ناتمام از کاخ سفید رخصت شدند و اینست ترامپ به نقش قدم گوباچوف گام می نهد ، گورباچوف در اخیر به این افتخار می کرد که کشور خود را از جنجال افغانستان نجات داده است ، از آثار و علایم داد و فریاد کنونی امریکای ها دانسته می شود که روزی ترامپ نیز این افتخار را از آن خود می کند و کشور ، اقتصاد و  نیروهای خود را از جنجال افغانستان نجات می دهد .

امروز چنانکه کاسه لیسان شوروی ها در جامعهء ما منفور و شرمنده هستند ، فردا غلامان امریکا نیز درمیان افغان ها جای نخواهند داشت و در اوراق تاریخ به القاب مزدوران یاد خواهند شد ، در عاقبت ایشان نیز همچون کمیونست های افغانی از کرده های خود پشیمان خواهند شد .

این واقعیت های انکار ناپذیر تاریخ است که در کشور ما چندین بار تکرار شده است و ما را به این باور می سازد که ۲۶ دلو باز هم تکرار می شود و روزی استکبار غربی نیز در برابر غرور اسلامی افغان ها سر خم می کند ، ان شاء الله .

Related posts