تازه ترین ها

جنایات جنگی (فبروری)

جنایات جنگی (فبروری)

بتاریخ ۱ ماه فبروری سال ۲۰۱۸ میلادی در منطقهء تریخ ناور ولسوالی نادعلی ولایت هلمند در نتیجهء فیر و انداخت توپچی عساکر داخلی که بر یک خانه در منطقه اصابت کرد، ۴ تن از اعضای یک خانواده شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۱ فبروری اشغالگران خارجی به کمک عساکر داخلی بر منطقهء گولایی ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار چاپه زدند که در جریان تلاشی خانه هاف دروازه ها را با بمب منفجر کردند، مردم را لت و کوب کرده، اموال و داشته های نقدی شان را غارت نموده و ۵ تن از باشندگان قریه را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲ فبروری عساکر کمپاین یک شاگرد مدرسه بنام اسدالله را در منطقهء لکه تیکه ولسوالی گردی چیری ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲ فبروری عساکر داخلی در فیر و انداخت های هاوان که بر یک منزل در قریهء چیرلی ولسوالی ګیلان ولایت غزنی اصابت کرد، ۳ زن شهید و ۳ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۴ فبروری در اصابت مرمی هاوان که عساکر داخلی بر قریهء بابوخیل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا فیر کردند، دو کودک به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۴ فبروری در منطقهء بلوچان قلف عبادالله ولسوالی مارجه ولایت هلمند عساکر داخلی ساحات مسکونی را در منطقه هدف فیر هاوان قرار دادند که در نتیجه ۵ تن زخمی و ۲ تن شهید شدند.

بتاریخ ۴ فبروری در نتیجهء انداخت هاوان عساکر داخلی بر ساحات مسکونی در منطقهء فیض اباد ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب ۲ زن و ۱ مرد شهید و ۲ زن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۴ فبروری عساکر داخلی و اشغاگران بر منطقهء زاوی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار چاپه زدند که در هنگام تلاشی مردم ملکی را لت و کوب کرده و یک بزرگ قومی بنام ملک ایوب را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۵ فبروری نظامیان اشغالگر با کمک عساکر داخلی بر یک مدرسه دینی در منطقهء مرکیخیل ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار چاپه زدند که یک مدرسه را با بمب منفجر کردند که قسمتی از مدرسه تخریب گردید و ۱ شاگرد زخمی و ۴ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۵ فبروری نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی بر منطقهء ملا خیل و عالم خیل، درهء تنگه ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردک چاپه زدند که در هنگام تلاشی یک فرد ملکی را شهید و ۲ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۶ فبروری رسانه ها خبر دادند که عساکر داخلی یک شهرک تازه ساخته شده در منطقهء شورعرب ولسوالی درقد ولایت تخار را تخریب کردند. این شهرک را مردم ولسوالی های خواجه بهاوالدین، درقد و ینگی قلعه اعمار کرده بودند و ۱۰۰۰ باب دوکان در این اعمار شده بود. کارهای ساخت و ساز مسجد، مدرسه، کلینیک، مکتب، پارک و .. در شرف انجام بود. براساس گفته های شاهدان عینی عساکر داخلی برای تخریب این شهرک بلدوزر آورده بودند و در روز نخست چوک عمومی شهر و تعدادی از دوکان ها را تخریب کردند.

کارهای ساخت و ساز این شهرک از سوی شورای محلی مردمی به پیش برده میشد، مقامات محلی عملیهء تخریب شهرک عمری را پذیرفتند و گفتند چون این شهرک بخاطر آن تخریب کردند چون اقوام و طرفداران طالبان در آن دوکان اعمار کرده بودند.

بتاریخ ۷ فبروری عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام فضل الرحمن ولد عبدالنبی را که باشندهء قریهء سرخ سنگ ولسوالی ارغنداب ولایت زابل شهید کردند.

بتاریخ ۷ فبروری در بمباران قوای داخلی رژیم بر قریهء جناب آباد ولسوالی ده یک ولایت غزنی ۴ تن از کودکان خردسال خانوادهء عبدالواحد که در حیاط خانه مشغول بازی بودند، به شهادت رسیدند.

بتاریخ ۸ فبروری در منطقهء بتی تانه ولسوالی علیشیر ولایت خوست ۷ تن از اعضای یک خانواده توسط عساکر کمپاین به شهادت رسیدند. عبدالحنان زدران آمر امنیت قومندانی امنیه خوست و حاجی گل مرجان عضو شواری کوچی ها با تائید رویداد گفتند که تمام کشته شدگان مذکور در عملیات یاد شده افراد ملکی هستند.

بتاریخ ۱۰ فبروری در منطقهء تیلایان ولسوالی دره بوم ولایت بادغیس در فیر توپچی عساکر داخلی یک زن شهید گردید.

بتاریخ ۱۵ فبروری  نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی در جریان چاپه در منطقهء تاغز حوزه ولسوالی خانشین ولایت هلمند ۴ تن از باشندگان ملکی قریه را به شهادت رسانده و ۲ تن دیگر را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۱۶ فبروری اشغالگران خارجی و عساکر داخلی بر قریهء نوری ولسوالی صبری ولایت خوست چاپه زدند که در نتیجه یک نوجوان را به شهادت رسانده و ۱۸ تن از باشندگان قریه را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۶ فبروری اشغالگران و عساکر داخلی مشترکا در منطقهء دیوال سرخ ولسوالی خاکسفید ولایت فراه  چاپه زدند که در جریان چاپه ۱۰ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و زندانی کردند و به مردم محل زیان مالی سنگینی وارد کردند.

بتاریخ ۱۷ فبروری در مناطق جوگرم و مانده شلغمی ولسوالی میوند ولایت قندهار عساکر داخلی پس از جنگ با طالبان ۱۱ تن از باشندگان ملکی را دستگیر و زندانی کردند.

بتاریخ ۱۷ فبروری در فیر و انداخت های عساکر داخلی در منطقهء سرک نو ولسوالی خان آباد ولایت قندوز یک زن و یک مرد شهید و یک تن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۱۷ فبروری عساکر داخلی رژیم بر مناطق دوآب و گلیخیل ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک چاپه زدند که جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر کرده و اموال قیمتی و پول نقد مردم را غارت کرده اند.

بتاریخ ۱۹ فبروری در مناطق چیری و میچی ولسوالی صبری ولایت خوست عساکر اشغالگر و داخلی مشترکا چاپه زدند که در جریان چاپه ۴ تن از باشندگان ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ ۲۱ فبروری در چاپهء عساکر داخلی بر قریهء قلعه بالای در منطقهء بنگرام ولسوالی چرخ ولایت لوگر و همچنین بمباران پس از چاپه ۳ فرد ملکی شهید و یک تن را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ ۲۴ فبروری قوای هوایی اشغالگران و عساکر داخلی بر قریهء گنج آباد ولسوالی بالابلوک ولایت فراه بمبای کردند که در نتیجه ۱۰ تن از باشندگان ملکی شهید و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ ۲۴ فبروری  در چاپهء اشغالگران و عساکر داخلی در منطقهء رحمت آباد ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ ۲۵ فبروری در بمباران هوایی اشغالگران در منطقهء نوشهر ولسوالی چمتال ولایت بلخ ۲ کودک خردسال شهید شدند.

بتاریخ ۲۷ فبروری در چاپهء مشترک نظامیان اشغالگر و عساکر داخلی بر منطقهء قاضیان ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ۲ فرد ملکی شهید و ۸ تن دیگر را دستگیر و زندانی کردند.

مأخذ: [رادیوی بي بي سي، آزادي = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های خبریال، لر او بر= نن تکی آسیا= و بینوا=]

Related posts