تازه ترین ها

تظاهرات ها و بی اختیاری مفکر

تظاهرات ها و بی اختیاری مفکر

متاسفانه ، سلسلهء کشتارها و ویرانی ها از سوی اشغالگران و رژیم کابل در بخش های مختلف کشور ادامه دارد ، در هر حمله ده ها تن مردم ملکی به شمول زنان و کودکان شهید و زخمی می شوند و حالا روند تباهی و ویرانگری ها حتی به شهرها رسیده است ، انهدام شهرک جدید عمری در تخار نمایانگر این واقعیت است .

از چند روز به این سو ، تظاهرات های مردم بر ضد وحشت و جنایات دشمن در خوست و غزنی جریان دارد ، ملیشه های اربکی در قره باغ ( غزنی ) یک زن ، یک کودک و یک مرد را به شهادت رسانیده اند و دو تن دیگر را زندانی ساخته اند ، اعتراض کنندگان مطالبه دارند که عاملین این قضیه گرفتار و مجازات شوند ، اما رژیم کابل تا اکنون افراد مسلح خود را که دست به کشتار غیرنظامیان زده اند گرفتار نکرده است .

تفنگ دارانِ کمپاین هفت تن اعضاء یک خانواده را در منطقهء علی شیر ( خوست ) به شهادت رسانیده اند ، کشته شدگان نه سلاحی داشتند و نه هم در صف های مجاهدین فعالیت داشتند ، همچنان آنان به تازگی در نادر شاکوت نیز به شمول یک زن چهار تن غیر نظامیان را در اثنای یک چاپه به شهادت رسانیده اند .

مردم بر ضد این جنایات عساکر کمپاین دست به تظاهرات زده اند و خواهان پایان یافتن چنین کشتارهای بی موجب و چاپه های وحشیانهء کمپاین شده اند و اصرار دارند که باید قاتلان مردم محاکمه شوند ، اما کمپاین به حدی قوی است که والی خوست و امنیت ملی (؟) حتی سوالی هم ازان نمی توانند ، فنا « مشاور ارگ » برای بررسی این واقعات به خوست رفته بود ، اما جرات نتوانست دروازهء کمپاین را دق الباب بکند و گفت که دوسیهء این قضایا را به اشرف غنی می رساند ، ممکن است اشرف غنی در کابل و یا از طریق امریکا بتواند با مقامات کمپاین رابطه برقرار بکند !!

رژیم کابل که خود را دولت منتخب می پندارد و ادعای کارهای بزرگی را دارد در صحنهء عمل به حدی ضعیف است که نمی تواند از یک کندکِ بپرسد که عملیات را چگونه ، چه زمان و در کجا انجام داده است ، چند نفر را کشته و چند تن را به اسارت گرفته است ، این رژیم هرگاه نمی تواند از عساکر که در یک ولایت به اشغالگران وابسته اند سوالی بکند ، پس چگونه جرات می کند از اشغالگران که در بگرام و قندهار نشسته اند در مورد کشتارهای افغان ها چیزی بپرسد ؟

آیا دولتی که منتخب باشد و دست نشانده بیگانگان نباشد این قدر ناتوان می باشد که قاتلان مردم خود را نه تنها محاکمه نتواند بلکه از قاتلان حتی سوالی هم نتواند ؟ ، تعجب آور است ، مفکر که در ارگ محاصره است و قدرت وی به حدی محدود است که از عساکر کمپاین نمی تواند در مورد عملیات های آن ها جویا شود ، با کدام جرات حرف از آغاز و پایان صلح و جنگ می زند ؟

مردم باید برای حقوق خود دست به کار شوند ، اختلافات باهمی و تعصبات قومی و سمتی را پشت سر گذاشته با هم متحد شوند و با یک صدا و یک شعار در برابر اشغالگران و رژیم کابل دست به تظاهرات بزنند و مظلومیت خود و بربریت دشمن را برای جهان هویدا و آشکارا بسازند .

Related posts