تازه ترین ها

موجهای ظلم بر ملت

موجهای ظلم بر ملت

مردم از یک هفته به این سو در بخش های مختلف کشور قیام کرده اند و در برابر جنایات ملیشه های رژیم مزدور کابل دست به تظاهرات ها زده اند .

مردم خوست و غزنی به جاده ها و کوچه ها بیرون شده اند و بزرگان قومی ولسوالی اومنی ولایت پکتیا نیز گرد هم آمده به رسانه ها گفته اند که از دست ملیشه های دولتی به ستوه آمده اند و اگر خواسته های ایشان پذیرفته نشود دست به تظاهرات می زنند .

مردم محلی قره باغ ( غزنی ) پس از کشتار چند تن نظامیان از سوی اربکی ها در روستای شیرآباد ، در مرکز غزنی جمع شدند ، خیمه ها زدند ، راه کابل و قندهار را بستند و خواستار عدالت و پایان یافتن جنایات رژیم شدند ، اما عصر دیروز و شب گذشته ملیشه های دولتی به سوی اعتراض کنندگان فیر کردند ، تا این اعتراضات را به زور از بین ببرند و در نتیجهء این فیرها چند تن زخمی شدند و خیمه های مردم نیز آتش گرفت .

از سوی دیگر در خوست نیز عساکر کمپاین در برابر اعتراض کنندگان واکنش مشابه نشان دادند ( ضربتی ها در خوست هفت اعضاء یک خانواده را یکبار و سپس چهار عضو یک خانواده را بار دیگر به شهادت رسانیده بودند و مردم در برابر این جنایات دست به تظاهرات زده بودند ) ، اما به جای اینکه صدای اعتراض کنندگان شنیده می شد وحشی های کمپاین شب گذشته بازهم بر یک مدسهء دینی یورش بردند ، شاگردان مدرسه را لت و کوب کردند و شماری از شاگردان را با خود بردند و قرآن کریم و کتاب های دینی را نیز اهانت کردند .

هر روز چنین قضایا در کشور رخ می دهد ، نیروهای اشغالگر به همکاری غلامان زر خرید خود مردم را بمباران می کنند و یا شب هنگام بر خانه های مردم یورش می برند و بر علاوه از دزدی ، چپاولگری و توهین از قتل عام نیز دریغ نمی کنند ، کسی نیست که به داد و فریاد مردم برسد و صدای مردم را بشنود .

هرگاه فاجعهء خوست رخ داد و مردم در برابر آن به جاده ها و کوچه ها بیرون شدند ، مقامات محلی رژیم مزدور ناتوانی خود را ابراز نمودند ، قضیه به رئیس یک بخش رژیم کابل اشرف غنی رسید ، وی برای بررسی ماجرا یک مشاور خود « اسدالله فدا » را به خوست فرستاد تا از عساکر کمپاین در مورد واقعه تحقیق بکند ، اما عساکر کمپاین برای وی اجازهء این کار را ندادند ،  گویا وحشی های کمپاین که در ظاهر نیروهای وابسته به رژیم کابل هستند اما در حقیقت مستقیما از سوی پینتاگون کنترول می شوند فرمان ع و غ را قبول ندارند .

روشن می گردد که اشغالگران در کشور ما چه اندازه قدرت دارند و مزدوران آنان چه اندازه بی اختیار هستند ، تعجب آور اینست که چنین ادارهء بی اختیار از مجاهدین مطالبهء صلح و آشتی می کند ، طبعی است که مردم در چنین نظام ملوک الطوائفی و انارشیزم هدف موج های وحشت و جنایت قرار می گیرند ، تنها مجاهدین می توانند این مردم مظلوم را در نتیجهء مقاومت شدید جهادی از وحشت و جنایت اشغالگران و مزدوران آنان نجات بدهند .

 

Related posts