تازه ترین ها

رسانه ها ، اسلام و مسلمان ها

رسانه ها ، اسلام و مسلمان ها

نویسنده : محمد رفیع    //  ترجمه : ابو زبیر

اسلام دین فطرت است و همه خواسته های فطری بشریت را در نظر گرفته است ، رهنمودهای اسلامی جامع و کامل است و همه بخشهای زندگی انسانی را احاطه کرده است و انسان ها را از دسترخوان تا میدان های جهاد رهنمای می کند ، اسلام به حیث یک دین کامل انسان ها را در عرصه های سیاست ، عدالت ، تجارت ، تعلیم و تربیه و سایر امور زندگی رهنمایی کرده است و می کند .

هرگز چنین نیست که اسلام یک عرصهء مهم و مؤثر جهان امروزی را که عرصهء ژورنالیزم یا رسانه ها است فراموش کرده باشد ،  یا به آن اهمیت نداده باشد و یا هم مسلمان ها را به گفته ها و اندیشه های مفکران و دانشوران غرب محتاج گذاشته باشد .

از نگاه اسلام ، هدف اساسی ژورنالیزم یا رسانه ها ذهنیت سازی مردم از طریق خبرهای واقعی و توجیه و تعبیر درست حالات و واقعات است ، تا حق و صداقت رواج یابد و باطل و منکرات ریشه کن شود ، مسئولیت ژورنالیستان در روشنی قرآن و حدیث اینست که برای رضای خداوند تعالی و به هدف نجات و کامیابی در آخرت انسان ها را به سوی نیکوی دعوت بدهند و به اعمال حسنه توصیه بکنند ، از اعمال قبیحه و شنیعه منع بکنند و صدای حق و انصاف را در برابر زمام داران و فرماندهان بلند بکنند ، به هیچ نرخی از مبتذلات و منکرات پشتیبانی نکنند و کسی را نا حق تائید و تصدیق نکنند .

اگر ما همچون تعلیم و اقتصاد در عرصهء ژورنالیزم و  رسانه ها نیز از خط مشی غرب پیروی بکنیم جامعهء مسلمان ها با عواقب ناگوار و مهلک مواجه خواهد شد .

پیش رفت ، وسعت و سرعتِ ژورنالیزم و اسباب کاری آن در عصر کنونی برای خود نظیر ندارد ، کمپیوتر ، انترنیت ، سیتیلایت و شبکه های اجتماعی حیثیت یک نیروی بزرگ فرهنگی و کلتوری را از آن خود کرده است ، نیروی که همه فرهنگ ها و کلتورهای ضعیف را لگدمال می کند و از بین می برد ، اگر ما به ژورنالیزم اسلامی اهمیت ندهیم نه تنها تشخص اسلامی مسلمان ها زیان مند می شود بلکه کلتور و فرهنگ غرب بسیار به آسانی بر کشورهای مسلمان نشین چیره دست و غالب می شود ( حالا هم خیلی دیر شده است و به چشم سر مشاهده می کنیم که نسل تازه و جوان مسلمان چگونه از کلتور و فرهنگ غربی ها پیروی می کنند )  .

تقاضای چنین وضعیت اینست که ژورنالستان مسلمان باید رسالت و مسئولیت های واقعی خود را در عرصهء ژورنالیزم درک بکنند ، نه تنها خودشان بر احکام اسلامی عمل بکنند بلکه دیگران را نیز به این کار دعوت بدهند ، به جای پیروی کورکورانه از قوانین و فرامین غرب باید احکام ، مقررات و اصول اسلام را در نظر بگیرند ، برنامه های را از طریق رسانه ها تقدیم بکنند که سبب ناخوشنودی خداوند تعالی نگردد و از پروگرام های که با اسلام و شریعت متصادم باشد باید خودداری بکنند .

Related posts