تازه ترین ها

پینتاگون نیز شکست خود را در برابر طالبان پذیرفت

پینتاگون نیز شکست خود را در برابر طالبان پذیرفت

نویسنده : معین احمد معین   // ترجمه : ابو زبیر

وزارت دفاع امریکا ( پینتاگون ) در یک راپور تحلیلی خود اعتراف کرده است که با وصف همه تلاشهای نظامی و استخباراتی هیچ گونهء پیش روی در جنگ شانزده سالهء افغانستان دیده نمی شود .

این راپور که به تاریخ شانزدهم ماه فروری به نشر رسیده است اعتراف می کند : امریکا سه و نیم هزار عساکر اضافی به افغانستان فرستاده است ، اما تا هنوز نیروهای رژیم نتوانسته اند ساحهء زیر کنترول خود را گسترش بدهند و وضعیت امنیتی افغانستان را در کنترول خود بیاورند .

این راپور پینتاگون در حالی به نشر می رسد که عساکر امریکایی همه توانایی خود را برای کامیابی استراتژی ترامپ روی کار نموده اند و بمباران هوایی را به مراتب افزایش داده اند .

استراتژی جنگی ترامپ هفت ماه پیش اعلان شد و هدف اساسی آن از بین بردن و ضعیف ساختن طالبان از راه نظامی بود ، اما این استراتژی نه تنها هدف خود را به دست نه آورده است بلکه طالبان توانستند فعالیت های نظامی خود را با راه اندازی تکتیک های جدید به گونهء مؤثرتر از سابق ادامه بدهند ، یکی از عملیات عمده و کوبندهء طالبان درین اواخر حمله بر هوتل انتر کانتیننتل در قلب کابل بود ، درین حمله بر علاوه از چندین تن خارجی ها مقامات مهم استهباراتی امریکا نیز کشته شدند .

این راپور پینتاگون که از سوی وزارت خارجه و اداره توسعه ای امریکا مشترکا آماده و تهیه شده وضعیت کنونی امنیت افغانستان را نسبت به هر زمانِ گذشته خطرناک خوانده است ، درین راپور آمده است که رژیم چند سرهء کابل با وصف همه همکاری های نظامی و تسلیحاتی امریکا نتوانسته است مناطق را که در برابر طالبان از دست داده است دوباره در سیطرهء خود بیاورد .

پینتاگون بر ناکامی خود در برابر طالبان در حالی اعتراف می کند که چند روز قبل بی بی سی نیز در یک بررسی خود از حاکمیت طالبان بر ۷۲ در خاک افغانستان خبر داد .

استراتژی جنگی ترامپ هفت ماه کامل از سوی مسئولان و ژنرالان نظامی و استخباراتی پینتاگون و سی آی ای برنامه ریزی شد و سپس با بمباران پیهم و شدید آغاز گردید ، اما نتیجه اش این بود که طالبان تکتیک های جنگی خود را تغییر دادند و امریکایی ها و مزدوران آنان در راستای تطبیق استراتژی با ضربات کوبندهء مجاهدین مواجه شدند .

حملات کمرشکن طالبان سبب شد تا مقامات کاخ سفید در مورد تعامل با طالبان با هم اختلاف نظر پیدا بکنند ، ترامپ و تیم جنگی وی با وصف ناکامی استراتژی جنگی شان هنوز هم احمقانه و دیوانه وار بر حل نظامی قضیهء افغانستان اصرار دارند ، اما وزیر خارجهء امریکا و تیم دپلوماتیک وی می خواهند به جای زورگوی از راه صلح آمیز با طالبان به یک تفاهم برسند ، متحد بزرگ نظامی امریکا « ناتو» نیز موافق این نظر است .

پس ازینکه ترامپ از هرگونه مذاکرات با طالبان انکار کرد ، منشی عمومی ناتو « ینس ستولنتبرگ » در واکنش به وی گفت : حالا نسبت به هر زمان به صلح بیشتر نیاز داریم ، وی افزود : تلاشهای صلح آمیز یگانه راه حلی است که می تواند در افغانستان ثبات بیاورد ، لهذا پیش تر از هر چیز باید درین راستا گام های سریع تر گذاشت .

Related posts