تازه ترین ها

خوست : عساکروحشی در موسی خیل ۱۳ تن ملکی را بازداشت کردند ویک بند آب را بوسیله بم ها منهدم ساختند

خوست : عساکروحشی در موسی خیل ۱۳ تن ملکی را بازداشت کردند ویک بند آب را بوسیله بم ها منهدم ساختند

بر اساس خبر، عساکر اداره مزدور درمناطق شارکی ولوری ولسوالی موسی خیل ولایت خوست به عملیات آغاز کردند.

خبرمیگوید  ‘که درجریان آن، برعلاوه از تلاشی منازل ، تعداد زیادی را لت کوب نمودند و۳ عراده موتر ویک عراده موترسایکل شخصی را به آتش کشیدند وبه شمول یک ملا امام ۱۳ فرد ملکی بی دفاع را بازداشت کردند.

این وحشی های مزدور در منطقه شارکی آن ولسوالی یک بند آب  را که زمین های زراعتی یکصد خانواده آن منطقه را سیراب مینمودند وآن بند بوسیله پروژه همبستگی ملی به شکل عصری ساخته شده بود، توسط وحشی های اداره کابل بوسیله بم ها منهدم گردید.

این جنایت درحالی صورت میگرد که چند روز پیش عساکردشمن درمربوطات ولسوالی نادرشاه کوت همین ولایت، طی چاپه شب هنگام بشمول یک خانم شمارزیاد مردم بی دفاع ملکی را وحشیانه به شهادت رساندند که بعد از آن صدها تن از مردم محلی دست به تظاهرات زدند وگرفتاری ومحاکمه قاتلین را مطالبه نمودند.

Related posts