تازه ترین ها

شهکاری های دوره طالبان را با خط زرین باید نوشت

شهکاری های دوره طالبان را با خط زرین باید نوشت

خلوتی

اگر بخواهیم حقایق و واقعیت های جاری کشور را درک نماییم ، پس نیازی نیست به سر و صدای میدیای کاسه لیس غربی گوش فرا دهیم و یا روزنامه های دشمن را ورق بزنیم و یا حقایق واقعی را از زبان آژانس های خبری خارجی و یا رسانه های کرایی بشنویم ، بیائید به مردم خود مراجعه نماییم و واقعیت ها را از زبان مردم وملت خود بشنویم وبیائید با چشم وگوش باز بررسی بکنیم که طالبان (امارت اسلامی) در وقت حاکمیت و قدرت شان چه کارهای انجام داده اند و از این ملت غیور چه می خواستند وبرای آنان چه ارمغانی آوردند ؟ تا درآینده نیز به آنان چشم امید دوخته قدوم دوبارهء شان را از بار گاه الله متعال مسئلت نماییم.
درین هیچ تردیدی وجود ندارد که طالبان اولاد و زاده ای این میهن اند، از آغوش ملت برخاسته اند ، صالحان این مرز وبوم شمرده می شوند و میان همین ملت قهرمان بود وباش دارند ، لذا همین ملت است که ثقل اعاشه واباتهء نیروهای رزمی طالبان را تحمل کرده و این بار عظیم را بدوش گرفته اند ، حتی در بسا موارد برملا از طالبان پشتیبانی می کنند ، خلاصه اینکه ملت قهرمان کشور تکیه گاه همین طالبان متهم به تروریزم هستند وعساکر ادارهء دست نشانده کابل نیز این مطلب را خوبتر درک کرده اند ومی دانند که هر فرد این ملت مسلمان طالب ومجاهد اند .
دشمن از روی همین درک ملت قهرمان افغان را قتل عام می کنند ، مراسم جنازه ، عروسی ، تظاهرات ، محفل های خوشی وگردهمایی های گوناگونی آنان را بمباران می کنند ، به بهانه های مختلف چاپه می اندازند و محلات مسکونی آنان را تحت آتش توپخانه ها قرار می دهند و هر فرد ملت به آنان طالب و مجاهد به نظر می آید و حتی از هر فرد ملکی ترس وهراس دارند ، اما برعکس طالبان مردم عامه را جزو پیکر خود می دانند و محلات مسکونی آن ها را خانه و کاشانه خود می پندارند ، بناءً در میان مردم خود بدون کدام هراسی به راحت زندگی می کنند ، در غم وشادی مردم شریک می باشند وبالمقابل زن و مردم این ملت قهرمان دربسا موارد هر چه در توان دارند به طالبان مستقیما کمک و همکاری می کنند و برای شان مخلصانه و صمیمانه دست دعا بلند می کنند .
واقعیت اینست چنانکه این ملت شجاع در بیرون راندن متجاوزین خارجی تجارب و شهرت فراوان جهانی دارند ، فرزندان شان (طالبان) نیز همچون نیاکان شان از خود قهرمانی های بی شمار وابتکارهای مهم و تاریخی انجام داده اند و ثابت کرده اند که همین طالبان فرزندان اصیل این میهن اند و خاک کشور را همانند نیاکان شان گورستان متجاوزین و مهاجمین این عصرساخته اند .
اگر نگاهی بکنیم به گذشتهء طالبان، خواهیم یافت که ایشان ابتکاراتی دارند و کار های را انجام داده اند که تاریخ این مرز وبوم برآن همواره افتخار می کند ، بیائید از مقدمه ها بگذریم و بخشی از خدمات و شه کاری های طالبان یا به عبارت دیگر امارت اسلامی را به یاد آوریم و برآن ببالیم :
(1) : تاسیس یک نظام شرعی که بعد از سقوط خلافت عثمانی نخستین نظام اسلامی در جهان اسلام بود .
(2) : نجات کشور از خطر بزرگ تجزیه ، زیرا ملوک الطوائفی ، تفرقه های قومی و نژادی و اختلافات و منازعات تنظیمی در کشور پیش از طالبان به اوج رسیده بود .
(3) : جمع آوری اسلحه از افراد غیر مسئول ، اسلحهء که سبب خانه جنگی ها ، کشتارها و ظلم و بی عدالتی ها در سال های دههء نود میلادی بود .
(4) : تاسیس هزاران باب مدارس و ترویج بیشتر علوم دینی در کشور .
(5) : به دار آویختن (نجیب) قاتل هزاران تن مسلمان های افغانستان ، البته این یکی از آرمان های مهم جهاد و مجاهدین ضد شوروی بود ، اما این افتخار نصیب طالبان شد.
(6) : برچیدن گلیم گروه های خونخور تنظیمی و باندهای فاسد سیاسی که مردم کشور از شر آن ها داد و بیداد می زدند .
(7) : تطبیق حدود شرعی که از ویژه گی های مهم یک نظام اسلامی به حساب می آید .
(8) تامین امنیت سراسری در کشور و محافظت جان ، مال و آبروی مردم .
(9) : ترویج و تنفیذ حجاب شرعی برای عموم زنان .
(10) : ممنوعیت همه اعمال غیر شرعی که باعث به فساد کشیدن جامعه اسلامی می شد.
(11) : ممنوعیت و برچیدن رسوم و عادات غیر شرعی و غیر اخلاقی ( همچون سگ بازی ، قمار زنی ، رقصانیدن زنان وپسران ، باج گیری، میله های غیر مشروع بر سر قبرها و دیگر خرافات ) .
(12) : نابود کردن آثار شرک و بت پرستی مانند مجسمه های بودا ، البته نابودی مجسمه ها براساس فتوای ستره محکمهء امارت اسلامی صورت گرفته بود ، محو و نابودی شرک وآثار شرک ( همچون مجسمه ها ) حکم شرعی و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و سیدنا ابراهیم علیه السلام است و نباید آثار شرک نگهداری ، تکریم و تعظیم شود .
(13) : نصب لوائح بر مقابر و مزارهای مشهور کشور ، آداب وطریقه مسنون زیارت قبور دران لوائح ذکر گردیده بود تا مردم مرتکب خرافات وبدعات نشوند.
(14) : حمایت شجاعانه از مسلمانان مستضعف ، به جز امارت اسلامی هیچ کشور دیگر چنین جرئت را ازخود نشان نداد .
(15) : استفتاء امیر یا زعیم کشور از علماء جید پیرامون موضوعات و قضایای مهم کشور ، نه اینکه مانند دیگران هرچه بخواهد جایز و یا ناجایز انجام دهد.
(16) : انکار از معامله در مورد نوامیس ملی و نگهداری اسناد سرحدی در آرشیف کشور ( با وصف که چالش های زیادی وجود داشت ).
(17) : حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، طالبان در مورد استقلال و تمامیت ارضی افغانستان با هیچ کشوری معامله نکردند ، اسفندیار ولی خان در یک مصاحبه رادیویی از زبان نصرالله بابر ( وزیر خارجهء پیشین پاکستان ) نقل نمود که وی با امیر المومنین ملا محمد عمر مجاهد (رحمه الله) درقندهار ملاقات نمود و پیرامون مسئلهء خط دیورند مطالبه ای کرد ، اما با پاسخ تند و شدید امیرالمؤمنین مواجه شد .
(18) : رد کردن آن عده منشورات سازمانها وکنوانسیون های جهانی که با شریعت اسلام در تضاد قرار داشت .
(19) : تسلیم نه دادن مسلمان ها به کفار ، اگر چه این کار برای طالب ها گران تمام شد ، اما آن ها قیمت آن را پرداختند و قهرمانی ماندگار را برای افغان ها ثبت تاریخ نمودند .
(20) : محو کشت و تولید مواد مخدر در سراسر کشور ، کشت ، پروسس و ترافیک هر گونه مواد مخدر دردوران طالبان ممنوع قرار گرفت و هرگاه یک هیئت ملل متحد حدود دو هزار قریه را معاینه کرد یک بوته ای از خشخاش را هم نیافت .
(23) : موقف گیری بر حق در برابر کشورهای استعماری وستیزه جو ، در حالی که دیگر هیچ کشور اسلامی چنین جرات نداشت.
(21) : سستم منظم و فعال حکومت داری ، وزیران و والیان به یک فرمان عزل و نصب می شدند و هیچ نوع گسستگی و نارضایتی در فعالیت های دولتی احساس نمی شد ، این نشان دهندهء درایت ، اهلیت وشایستگی امیر و مسئولان دولت طالبان بود.
این همه شهکاری های تاریخی بود که پس از خلافت عثمانی هیچ کشوری نه چنین ابتکارات اسلامی داشته است و نه هم در برابر ابرقدرت های جهانی چنین آزادگی و مردانگی را به نمایش گذاشته است ، حکومت داری و فرمان روایی نظام اسلامی درین زمان مدرن و پر فتن ( در حالی که شرارت و توطئه های کشورهای ضد اسلام به اوج رسیده بود ) کار ساده و آسان نبود ، این طالبان بودند که به مزایا و سجایای ایمان راسخ ، شجاعت و صداقت آراسته بودند و یک نظام مصفای اسلامی را در صحنهء عمل پیاده کردند ، این مقالهء کوتاه ظرفیت حصر و نشر قهرمانی ها و قربانی های بی نظیر طالبان را ندارد ، اما ان شاء الله جانفشانی ها و فداکاری های ایشان با خط زرین ثبت کتاب های تاریخ خواهد شد .

Related posts