تازه ترین ها

غزنی: ۳ عسکر دشلگر ومرکز کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر عساکردشمن درمنطقه چیغارو ولسوالی شلگرولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت ۹ صبح امروز بر عساکرپیاده صورت گرفت که دراثران یک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

همچنان ساعت ۱۱ چاشت امروز درمنطقه شهرک مهاجرین مربوطات مرکز آن ولایت نیز بر پولیس اداره مزدور حمله صورت گرفت ویک تن پولیس کشته وکلاشینکوف اش به دست مجاهدین افتید.

Related posts