تازه ترین ها

۱۱ عسکر دشمن در خاص ارزگان کشته و زخمی شدند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که از چهار روز گذشته به این سو در مناطق گرم آب و شیخی ولسوالی خاص ارزگان، ۸ تن پولیس و عسکر بشمول قومندان رحیم الله مهاجر کشته شده و ۳ تن دیگر زخمی گردیده اند.
اکنون حلقه های محاصرۀ مجاهدین بر دشمن از هر وقت دیگر تنگ تر شده است و دشمن با سراسیمگی بسیار شدیدی مواجه است .

۲۰۱۸/۳/۱۳

Related posts