تازه ترین ها

مجالس سیاسی و استخباراتی نمی تواند حقائق شرعی را مسخ بکند

مجالس سیاسی و استخباراتی نمی تواند حقائق شرعی را مسخ بکند

رژیم بی اختیار کابل از روز اول ( یعنی ۲۲ دسمبر ۲۰۰۱م )  غیر قانونی است و به زر و زور بیگانگان بر افغان ها مسلط شده است ، به ویژه ادارهء کنونی و چندسرهء کابل از هر نگاه غیر قانونی و فاسد ترین و ضعیف ترین دولت جهان شمرده می شود ، این اداره درین اواخر تلاش دارد یک گردهمایی سیاسی و استخباراتی را با استفاده از نام علماء برای ایجاد مزاحمت در راستای جهاد بر حق در برابر اشغالگران برگذار بکند .

ادارهء کابل که بدون اشارهء اشغالگران خارجی هیچ گامی برداشته نمی تواند ، حالا می خواهد مجلسی را با استفاده از نام صلح دائر بکند که فائدهء آن تنها و تنها به اشغالگران می رسد و هیچ درد افغان ها را مداوا نمی کند ، مقامات رژیم مزدور کابل از کشور اسلامی اندونیزیا خواسته اند جلسه ای را برای ما برگذار بکنید تا دران تهاجم امریکایی ها مشروع و مقامت جهادی افغان ها در برابر امریکایی ها نا مشروع خوانده شود .

دولت اندونیزیا برای برگزاری چنین مجلس کمر بسته است ، اما یک نمایندهء آن کشور « محی الدین جنیدی » در مورد نوعیت این مجلس گفته است : « ممکن برای طالبان در مورد این مجلس معلومات نا درست رسیده باشد ، اما ما می خواهیم از طریق این مجلس تجربه های خود را در راستای آوردن صلح با افغان ها شریک بسازیم و تنها حرف های آن ها را گوش بدهیم » ، پیشتر وزارت خارجهء اندونیزیا نیز گفته بود که نامهء طالبان به ما رسیده است و ما در مورد آن فکر می کنیم ، اما فی الحال مجلس که به تاریخ ۱۵ و ۱۶ مارچ دائر می گردید به تعویق انداخته شده است .

چنان معلوم می شود که دولت اندونیزیا به اساس یک ارادهء خوب و خیرخواهی که با مردم افغانستان دارند پیش نهاد ادارهء کابل را در رابطه به برگذاری یک مجلس علماء پذیرفته است ، اما هیچگاه برای جلوگیری از حرکت آزادی خواهی افغان ها و مبارزهء بر حق آن ها گامی نمی بردارد و این خواستهء اساسی و بنیادی نامهء امارت اسلامی افغانستان است که به نمایندگی از ملت افغان به دولت اندونیزیا فرستاده است .

مقامات ادارهء مزدور کابل می خواهند به اشارهء اربابان خارجی شان و با استفاده از نام علماء یک حکم شرعی را ( که جهاد است ) مسخ بکنند ، آن ها برای این هدف شوم پلان های می گیرند که در هر گام با رسوایی مواجه می شوند ، آن ها به هیچ صورت نمی توانند احکام شرعی را توسط مجالس سیاسی و استخباراتی از بین ببرند .

جهاد کنونی افغانستان نیز همچون جهاد پیشین به اساس نصوص اسلامی و به سرپرستی و فتوای شرعی علماء کرام آغاز شده است و مقامات رژیم مزدور کابل که به همکاری و پشتیبانی همه کافران قدرتمند جهان می بالند نمی توانند حکم جهاد را مسخ بکند و مسلمان ها را در مورد این جهاد بر حق کنونی دچار شکوک و شبهات بسازند .

Related posts