تازه ترین ها

پکتیکا: یک پوسته اربکی ها در جانی خیل مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر،مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بریک پوسته ملیشه های وحشی اربکی درمنطقه خنجکو ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا حمله کردند.

حمله ساعت ۹ بجه دیشب صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Social Networks
Social Networks
Social Networks
Social Networks

Related posts