تازه ترین ها

لغمان: یک بیس مهم دشمن درمربوطات مهترلام مورد حمله قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات  ” منصوری” بر بیس مهم عساکر اداره مزدور درمنطقه علیخیل مربوطات مهترلام مرکزولایت لغمان حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۴ عصر دیروز صورت گرفت که دراثران یک راکت به نظام قراول بیس اصابت نمود که دراثران در داخل بیس آتش سوزی رخ داده اما رقم تلفات جانی دشمن دقیقا به دست نه امده است.

Related posts