تازه ترین ها

در حملۀ فدایی نادعلی، ده ها تن از اجیران بشمول ۲ قومندان مهم کشته شدند و ۱۵ عراده وسایط تخریب گردید

در حملۀ فدایی نادعلی، ده ها تن از اجیران بشمول ۲ قومندان مهم کشته شدند و ۱۵ عراده وسایط تخریب گردید

تازه ترین گزارش ها از ولایت هلمند حاکی است ، در اثر حملۀ فدایی که امروز حوالی ساعت ۹ صبح بر مرکز دشمن اجیر در منطقۀ پارچاو ولسوالی نادعلی صورت گرفت، در طی آن مرکز دشمن بطور کامل تخریب گردید و ده ها تن از اجیران در آن کشته و زخمی شدند .

این حمله را یک تن از مجاهدین کندک استشهادی امارت اسلامی ( حمدالله عمر خالد باشندۀ ولایت دایکندی ) توسط یک موتر مملو از مواد انفجاری بر مرکز قطعۀ خاص صد نفری دشمن انجام داد که در اثر آن ده ها تن از اجیران بشمول قومندان حاجی لالا و قومندانی باری کشته و زخمی شدند .

در این عملیات مرکز دشمن بطور کامل با خاک یکسان گردیده است و ۱۵ وسایط نظامی دشمن نیز در مرکز مذکور بطور کامل تخریب گردیده است .

۲۰۱۸/۳/۱۴

Related posts