تازه ترین ها

ترجمهء کتاب رهنمودهای امیرالمؤمنین برای مجاهدین

ترجمهء کتاب رهنمودهای امیرالمؤمنین برای مجاهدین

این کتابِ عالمانه ، فاضلانه و پر از محتوای علمی شیخ الحدیث مولوی هبة الله آخندزاده ( حفظه الله ) است ، درین کتاب برای مجاهدین با شهامت کشور رهنمودهای مهم و سودمند در روشنی احکام شریعت اسلامی صورت گرفته است و آن ها را به مسئولیت های اسلامی و افغانی شان متوجه ساخته است .
این کتاب درین اواخر از سوی بخش تالیف و ترجمهء کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان با صحافت زیبا ، دیزاین جالب و کاغذ عمده به تیراز ۵۰۰۰ در زبان پشتو به چاپ رسیده بود ، اینک ترجمهء دری آن نیز خدمت مجاهدین و هم وطنان گرانقدر قرار می گیرد ، این کتاب ارزش دارد مکررا و بالاستیعاب مطالعه شود ، سنگرداران اسلام از مدت مدیدی به چنین رهنمودهای حیات بخش که مجموعه ای از توصیه های لازم و مهم در پرتو قرآن ، احادیث واقوال سلف است بی حد نیاز داشتند ، این کتاب از یکسو قلبهای رنجور و آزردهء مجاهدین را با مژده های نعمت های بیکران و بی پایان خداوندی طراوت و بهجت می بخشد و از سوی دیگر کردار و رفتار مجاهدین را به اندرزهای زیبا و خوشنما آراسته و پیراسته می سازد و به هشدارهای قرآنی و نبوی از گمراهی و کج روی نجات می دهد ، این کتاب در حقیقت نه تنها مجاهدین بلکه عامهء مسلمان ها را در بسیاری از عرصه های حیات به سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمایی می کند ، زیرا درستی نیت ، زیبایی اخلاق ، اطاعت امیر ، خودداری از عصبیت های قومی و……….. تنها وظیفه و وجیبهء مجاهد نیست بلکه هر مسلمان باید به این مزایا مزین باشد .
کتاب رهنمود های امیرالؤمنین برای مجاهدین را می توانید از طریق لینک ذیل در کامپیوتر خود پایان کنید

https://drive.google.com/file/d/1oqkcgmnyRAx3d8vvhJzq8XjYEXthK6S_/view?usp=sharing

Related posts