تازه ترین ها

ملت ما بیدار و هوشیار اند !

ملت ما بیدار و هوشیار اند !

حاجی عبید

الحمدلله ، درک و فهم مردم ما از دین و شناخت شان از حلال و حرام ، نوید بخش  و خرسند کننده است .

چیز های را که مردمان ما در گزشته نداسته انجام می‌دادند و گمان می بردند که کار شان جزو دین است ، امروز لله الحمد از چنین اعمال بیزار اند .

از جمله تجلیل از نوروز و جنده بالا

به یاد دارم برای تجلیل و استقبال از نوروز حتی روزها و  هفته ها پیش مردم آمادگی می گرفتند ، لباس نو می خریدند و به میله ها می شتافتند .

محاسن سفیدان قریه ما برای رفتن به مزار و اشتراک در جنده بالا ، چنده میکردند و با کرایه کردن موتر خود شان را به بلخ می رساندند و مضحک تر از آن زمانیکه برمی گشتند ، مردم محله به دیدار شان رفته و حکایت های جنده بالا را می شنیدند ، حکایت های عجیب و غریبی ، حین جنده بالا کور بینا شد ، گنگه گویا شد ، فلج شفاء یافت و از این قبیل گپ ها …

ولی خوشبختانه امروز همه ای مردم مسلمان ما دانسته اند و  پی برده اند که جنده بالا خرافات بیش نبوده و نوروز جزو دین ما نیست ، حتی خواهران مسلمان ما فرزندان شان را از سیل و ساعت تیری ، تجلیل و گرامی داشت از روزی بنام نوروز و جنده بالا منع میکنند ، در حالیکه سالها قبل اکثرا زنان در اول سال یا نوروز طعام رنگارنگ می پختند و به زیارت ها و مقبره ها رفته آنرا میان مردم تقسیم میکردند ، تا گفته خود شان مراد دل شان برآورده شود .

امروزه هر چند مورد تهاجم فکری و فرهنگی غرب و بیگانه گان دور و نزدیک قرار داریم ، علی الرغم این همه علماء و مبارزین واقعی و مسلمانان آگاه از مسایل با منطق عالی ، فهم بلند و درست شان از دین توانسته اند جلوی فرهنگ بیگانه گان و اسلام ستیزان را بگیرند و ملت مان را از نقشه های شوم و اهداف نامیمون دشمنان اسلام آگاه کنند .

از همینجاست که ما شاهد تجلیل و گرامی داشت از نوروز و جنده بالا بشکل آنچنانی آن نیستیم ، با وصف تبلیغات فراوان و استخدام چند جاهل به نام و نشان ملا و فتواهای حلال و جواز ، در جنده بالا جز اشخاص محدود بی دین ، وطنفروش و غلام آن هم از روی منافع شخصی خود و چند تن لندغر و فرصت طلب اشتراک نمی کنند .

نه تنها ملت ما جنده بالا را حرام میدانند و در آن اشتراک نمی کنند بلکه رسوم و عنعنات که در تضاد و مخالفت با دین مبین اسلام قرار داشته باشد را نکوهش نموده و از آن بیزار اند .

ما دارای فرهنگ غنی و پربار هستیم ، اسلام منحیث دین کامل و ناسخ تمام جوانب و ضروریات زندگی اجتماعی انسان ها را مورد توجه قرار داده است ، هیچ ضرورت برای پذیرفتن فرهنگ آمریکایی و رسومات غربی حس نمیشود .

آمریکا پس از اشغال افغانستان همواره در پی نهادینه ساختن فرهنگ بی ارزش غرب در کشور ما بوده و پول زیاد در این راستا هزینه می کند ، میخواهد جوانان مسلمان را با دین و آیین اسلام بیگانه سازد ، فحشاء و منکرات را ترویج داده با استفاده از نام دموکراسی توازن جامعه اسلامی را برهم زند .

میتوانم به یقین و اطمینان کامل بگویم ، آمریکا چنانچه در میدان نظامی شکست خورده و پا به فرار گزاشته است در میدان فکری و فرهنگی نیز  به عقب رانده شده است .

Related posts