تازه ترین ها

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد واکنش به پيشنهاد سران تنظیمی

اظهارات سخنگوی امارت اسلامی در مورد واکنش به پيشنهاد سران تنظیمی

به تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۶هـ ش در مراسم یادبود از روز پرشکوه شهدا در ولایت هرات والی سابق ولایت هرات محمد اسماعیل خان از امارت اسلامی خواهان آن شد که اگر در مورد پيشنهاد بنام صلح به اداره کابل واکنش نشان نمی دهد بیاید با خانواده های بزرگ جهادی صحبت کند تا جنگ ها ومشکلات جاری در کشور مشترکا به پایان برسد.
امارت اسلامی اساسا از همه آن اقدامات قدردانی میکند که بخاطر حل واقعی منازعات فعلی کشور صورت میگیرد.
همچنان در ۱۷ سال گذشته امارت اسلامی در پيام های خود، سران تنظیم های جهادی را بارها به بسیار احترام مخاطب نموده و از آنها خواسته که در صف مقدس جهاد در پهلوی مردم خود ایستاد شوند، زیرا اشغالگران در مجموع برای افغانستان و افغان ها کدام اراده خیر ندارند.
از اثر تلاش های اشغالگرانه اشغالگران کشور هر روز بیشتر از دیروز به طرف بحران سوق داده می شود و امروز خود آنها نیز درک کرده اند که اشغالگران به بهانه بازسازی افغانستان در صدد تباه کردن ان هستند.
اکنون که آقای اسماعیل خان به نمایندگی از سران جهادی سابق در مورد تفاهم و گفتگو به آنها، خواستار واکنش از امارت اسلامی شده است، امارت اسلامی به آن های که بخاطر اختتام اشغال سعی می ورزند، حمایت از اشغالگران نمی کنند آنها اگر شخصیت های جهادی اند ویا کسی دیگر به همه دعوت میدهد که بخاطر تفاهم به دفتر سیاسی امارت اسلامی مراجعه کنند، تا در مورد به پایان رسیدن اشغال، حاکمیت نظام اسلامی و جستجوی راه های صلح نظریات خود را با هم شریک سازیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان
۳/۷/۱۴۳۹هـ ق
۲۹/۱۲/۱۳۹۶هـ ش ــ ۲۰۱۸/۳/۲۰م

Related posts