تازه ترین ها

شماره ۲۶ مجله حقیقت از چاپ برآمد

شماره ۲۶ مجله حقیقت از چاپ برآمد

بیست و ششمین شماره مجله وزین حقیقت از ماه های (جمادی الاول و الثانی ۱۴۳۹ هق) در دیزاین و صحافت عالی از چاپ برآمده و در دسترس خوانندگان عزیز آن قرار گرفت.
شماره ۲۶ مجله حقیقت شامل محتویات علمی، فرهنگی و جهادی و سایر مضامین و مطالب بوده که عناوین مهم آن عبارت اند از:
تاملی بر حقیقت صلح افغانستان (سرمقاله)
اداره کابل و رفتارهای بچگانه
مصاحبه اختصاصی با مسئول کمسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی
سرگردانی امریکا و رژیم کابل
مشاوران نابکار در بدنه نظام نا بکار و …
خوانندگان عزیز مجله همچنین می توانند در سایت مجله ها و نیز در صفحات اجتماعی از لینک زیر پی دی ایف مجله را با خود داشته باشند

لینک داونلود مجله

Related posts