تازه ترین ها

مصاحبه اختصاصی با مسئول کمیسون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی

مصاحبه اختصاصی با مسئول کمیسون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی

ترتیب: ابوحفص هروی

ترجمہ : واحد ترجمہ و تحقیق مجلہ

اشاره :

از آنجائیکه تلفات ملکی در اثر جنگ نامیمون اشغالگران در افغانستان بسیار زیاد است و همواره دشمنان دین و ملت مسلمان افغانستان جانب مجاهدین را انگشت اتهام می لگانند که گویا به فکر حفاظت سر و جان هموطنان خویش نیستند و در این باره هر از گاهی راپورهای یکجانبه علیه مجاهدین امارت اسلامی به نشر می رسانند اداره مجله حقیقت بر آن شد تا با مسئول محترم یکی از تشکیلات مهم امارت اسلامی (یعنی اداره کمسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی) مصاحبه اختصاصی ترتیب داده و خوانندگان عزیز مجله حقیقت را در جزئیات بیشتر فعالیت های آن کمسیون قرار بدهد .

سوال اول: محترم حاجی صاحب اگر در ابتدا خود را به خوانندگان عزیز مجله حقیقت معرفی بفرمایید؟

جواب: حامدآ او مصلیآ. 

 اما بعد بنده ملا عبدالحق آخند بحیث مسول کمسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی  وظیفه اجراء می کنم.

سوال دوم: حاجی صاحب اگر بفرمایید به ارتباط تاریخچه کمسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات و در باره علت باعث این تشکیلات امارت اسلامی معلومات دهید؟

جواب: تشکیل کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی  در سال ۱۴۳۴ هق از طرف مقام رهبری امارت  اسلامی در کنار سائر تشکیلات ایجاد گردیده است.

مقام محترم رهبری امارت اسلامی این کمسیون را غرض تحفظ از جان و مال مردم جهت حفاظت از تلفات آنان ایجاد کرد.

 تا اینکه  مجاهدین را بفهماند جهت حفاظت از تلفات مردم کار نموده و مجرم را طبق  دستور شریعت اسلامی جزاء دهند. و هر آن شکایات که  مردم از مجاهدین و یا از کدام اداره دیگر امارت اسلامی مطابق اصول داشته باشند، برای رفع نمودن همچو شکایت این کمیسیون فعالیت می نماید تا که حق مشروع مردم مظلوم ضایع نشود .

سوال سوم: به ارتباط کارکردهای عمده و دستاوردهای شاخص اداره تلفات ملکی و سمع شکایات چه گفتنی دارید؟

جواب: الحمدلله که فعالیت های کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی خیلی نتیجه مثبت داده است؛ زیرا که به اثر سعی و تلاش مسئولین این کمیسیون مجاهدین در مورد جلوگیری از تلفات ملکی در شرایط جنگی رهنمایی ها لازم داده شده اند .

از این لحاظ حالا تلفات ملکی از سوی مجاهدین نسبت به سابق خیلی کم شده است.

سوال چهارم: حاجی صاحب  به نظر شما عوامل تلفات ملکی چه چیز های شده می تواند و برای جلوگیری از چنین حوادث تلخ و ناگوار اداره شما چه پلان های روی دست دارد؟

جواب:  دلائل عمده تلفات ملکی وعامل اصلی آن بماردمان ها، چاپه و انداختهای کور هاوان های اشغالگران است . البته گاهی هم شده که  بعضی اوقات از سوی مجاهدین نیز سهوا واقعات رخ می دهد .

خوشبختانه که در بخش تلفات ملکی بخاطر جلوگیری از تلفات مردم عام در زمان جنگ در معسکرات وسائر مراکز تربیتی جهت آگاهی بیشتر برای مجاهدین ومسئولین رهنمایی های لازم داده میشوند.

 وقتا فوقتا در بخش تلفات ملکی وجلوگیری از آن همراه  بعضی از موسسات بشری خارجی مجالس صورت گرفته  و این مجالس ها نیز دوام دارد.

کمیسیون متذکره در ولایات و معسکرات نظامی جهت جلوگیری از تلفات ملکی وهمچنان همراه موسسات بشری خارجی هرنوع تدابیر را در نظر داشته عملی هم کردند.

 سوال پنجم: سمع شکایات عمومی مردم به اداره شما به چه قسم می باشد و تا چه اندازه در این قسمت پیشرفتهایی حاصل شده؟

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی در تشکیل خود در هر ولایت یک نماینده و در هر ولسوالی یک مدیر دارد. از این طریق آن مردم مظلوم و بیچاره که برای شان تکلیف رسیده  و در حصه تکلیف شان غور صورت نگرفته باشد در آنصورت برای اعاده حق آن همراه اداره مربوطه تفاهم صورت گرفته موضوع شان حل و فصل می گردد.

به سبب ایجاد شدن این کمیسیون خود سری ها از طرف بعضی مجاهدین ختم شده و از حقوق مظلومین دفاع صورت گرفته است.

سوال ششم: رسانه های خبری عموما به نقل از اداره ها و نهادهای بین المللی مداوم این تبلیغات را می کنند که گراف تلفات ملکی از سوی طالبان بالاست شما برای معلومات خوانندگان ما و در پاسخ به این ادعای رسانه ها چه گفتنی دارید؟

جواب: همه مطبوعات و رسانه های خبری تحت تاثیر دشمن قرار دارند. ورنه عاملین هر حادثه از طرف کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی معلومات گردیده که حادثه از طرف کیها انجام شده و در مدت ۳ ماه یک راپور مستند از سوی تلفات ملکی ترتیب داده میشود.

بعدا آن را به مقام رهبری امارت اسلامی سپرده شده و بعد از آن اداره مذکور  همین راپور را با بخشی از ادارات بشری نیز شریک می کند.

 این راپور ثابت می سازد  که کدام رسانه که فیصدی تلفات ملکی و ارقام آن را اعلان می کند آن اعلام مطلق برای بدنامی امارت اسلامی بوده و تلفات ملکی که از طرف دشمن انجام شده (توسط آن رسانه ها) بالای آن پرده انداخته می شود .

سوال هفتم: ارتباط اداره جلوگیری از تلفات ملکی  و سمع شکایت، با مجاهدین صحنه، و نوع همکاری مجاهدین و همچنین با عموم ملت که ممکن شکایت های داشته باشند (این ارتباط را) چگونه توصیف می کنید؟

جواب: الحمدلله که مسئولین  کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی همراه مجاهدین و مردم عام هرنوع رابطه داشته با آنها غمخواری دارند. و آنها نیز آماده هرنوع همکاری با این کمیسیون هستند عام مردم شکایت داشته باشند یانه از فعالیت های این کمیسیون زیاد خوشحال هستند.

سوال هشتم: اگر بطور مثال چند نمونه اشاره بفرمایید که عملا توسط مجاهدین به همت اداره شما از تلفات احتمالی ملکی جلوگیری شده باشد و همینطور بفرمایید بیشتر کدام قسم شکایت های مردمی را در اولویت کاری خود قرار داده و زودتر به آنها رسیدگی می کنید؟

جواب: در موارد زیادی کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی بخاطر تحفظ سر ومال مردم ملکی از جهت رسیدن  تلفات احتمالی به آنان قبلا به  مردم عوام خبر داده و خبر می دهد برای مثال گفته میتوانیم که بتاریخ ۱۴۳۸/ ۹/۱۱ هق که مجاهدین در شاهراه عمومی کابل الی قندهار تصمیم عملیات نظامی داشتند این کمیسیون برای همه شرکتهای خصوصی و نماینده گی های مسافربری خبر داده شد که فردا، بس های مسافربری شما از هرات الی قندهار و الی کابل سفر نکنند.

وهمچنان در ساحات مختلف کشور زمانیکه مجاهدین عملیات نظامی می کنند و یا هم در آن مسیر که دشمن رفت و آمد دارد که گهگاهی از طرف مجاهدین بالای دشمن انفجار صورت می گیرد از طرف کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی برای عام مردم خبر داده میشود تا اینکه (خدای نخواسته) سبب تلفات شان نشود .

کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی هر شکایت را بدون ضیاع وقت به ادارات مربوطه راجع میسازد تا اینکه مشکلات مردم زود حل شود. البته آن شکایاتی را حق اولیت داده میشود که در آن کشته و زخمی صورت گرفته باشد یا احتمال آن وجود دارد .

سوال نهم: توصیه شما به مجاهدین امارت اسلامی در امور اداره شما چیست؟

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی از طریق نشر مجله (حقیقت) از مجاهدین خواهش و تمنا دارد که بخاطر جلوگیری از تلفات  مردم عام کاملا از احتیاط کار گرفته از حقوق عامه مردم حفاظت کنند .

سوال دهم: حاجی صاحب این یک مصاحبه اختصاصی از طرف مجله حقیقت است احیانا اگر نظری راجع به کارکردهای مجله و یا سایر فعالیت های فرهنگی امارت اسلامی دارید بفرمایید؟

جواب: کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی از خدمات ارزنده شما قدر دانی نموده اظهار تشکری می کند الله جل جلاله همه تکالیف و زحمات خستگی ناپذیر شما را به دربار خود قبول و منظور بگرداند.

البته دشمن از طریق مطبوعات زیر نام تلفات ملکی جهت بدنام سازی مجاهدین امارت اسلامی کوشش می کند لکن ما از کمیسیون امور فرهنگی آرزومندیم که آن ارقام و راپور های  اصلی واقعی و مستند کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی را وقتا فوقتا از طریق همه بخشهای مطبوعاتی بنشر برسانند تا اینکه اصل حقیقت را ملت و جهانیان خوب بدانند تا حدی از تبلیغات دروغین دشمن جلوگیری شود .

کمیسیون فرهنگی باید به آن ولسوالی ها زیاد توجه کند  که از مراکز به فاصله خیلی دور واقع شده است. کامیابی های روزمره مجاهدین در کشور را  و برخورد آنها با مردم ملکی  و غمخواری مسئولین   را و همچنین پیام و مواد نشراتی را مطابق توان خود از راه های مختلف برسانند، بخاطریکه باشندگان این  ولسوالی های دور افتاده به تلفون وسهولتهای  انترنیتی دسترسی ندارند که از فعالیت های مجاهدین با خبر شوند و یگانه به امواج رادیوها گوش فرا می دهند و (متاسفانه) تنها تبلیغات دروغین  دشمن را می شنوند و بس .

 سوال یازدهم: در اخیر اگر کدام گفتنی یا پیامیکه به ملت مومن و مسلمان افغانستان در راستای مسئولیت شما است خوش می شویم بدانیم؟

جواب: از طریق مجله شما همه هموطنان گرامی خود را اطمینان می دهیم که امارت اسلامی در تشکیلات خود جهت حفاظت سر و مال و آسایش زندگی شما کمیسیون های مختلفی را ایجاد کرده است. باالخصوص کمیسیون سمع شکایات و جلوگیری از تلفات ملکی جهت حفاظت  هرنوع حقوق شما کوشش می کند و از شما میخواهد که از تبلیغات مملو از مبالغه دشمن متاثر نشوید.

 دوازدهم: محترم حاجی صاحب تشکر از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار مجله ما قرار دادید.

جواب: از شما هم بسیار تشکر که به ما وقت دادید که همراه شما صحبت کنیم .

آرزو دارم که برای همیش همراه ما در تماس باشید.

والسلام

Related posts