تازه ترین ها

ازدیاد اشغالگران و شعارهای صلح

ازدیاد اشغالگران و شعارهای صلح

وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک لیوا (حدود ۲۰۰۰ تن) عساکر تازه نفس را به افغانستان اعزام کرده است، تا در جنگ شرکت کنند. این اشغالگران تازهء آمریکایی در حالی بر خاک افغان پیاده شده اند که در طرف دیگر  آمریکایی ها و به اشارهء آنها حکومت اجیر و رسانه های وابسته شعارها و نمایش های صلح را تزاید و فزونی داده اند.

اما نقطهء تعجب آور اینست که در این کمپاین تزویری اخیر صلح،  تنها از مجاهدین امارت اسلامی صلح خواسته می شود و هیچکس به این مسئله توجه نمی کند که آمریکایی ها و رژیم مزدور نیز یک جهت جنگ هستند و در مسئلهء صلح مسئولیت مساویانه دارند. آنها چرا با ازدیاد عساکر متجاوز به آتش جنگ می دمند؟ و با ابلاغ تهدید های نظامی، شدت بمباری ها و انجام وحشت و دهشت شعله های آتش را گرمتر  می کنند.

از این برخورد دوگانه، ملت افغان و جهانیان بوضوع می فهمند که اصلا دشمنان صلح آن متجاوزین و دوستانش هستند که بیشتر از هرکس فریادهای صلح سر می دهند اما در عمل می خواهند با پیشبرد کمپاین برای نام صلح بحیث سرپوش بر استراتیژی جنگ افروز استفاده کنند.

با توجه به این وضعیت نخستین مسئولیت افغان های عام اینست که  خود را با ماهیت قضیهء صلح و عوامل جنگ آگاه نمایند. دشمنان صلح و ثبات ما توسط تبلیغات وسیع خود تلاش می نمایند که ذهنیت عامه ملت ما را در مورد صلح گمراه کند. آنها خودشان همه روزه با ازدیاد عساکر خارجی، بمباری ها و انجام عملیات های نظامی استراتیژی جنگ را عملی می کنند، اما از جانب دیگر بخاطر خلاصی از مسئولیت جنگ، نمایش های صلح را اجراء می کنندو بصورت یکجانبه خواهان تسلیمی و آتش بس از سوی امارت اسلامی هستند.

خواست ما از فعالین حقیقی صلح که بصورت بیطرفانه برای خاتمه دادن به جنگ در سطح کشور مبارزه می کنند، اینست که  باید قربانی تلاش های تزویری اشغالگران جنگ طلب نشوند، بلکه بصورت مستقلانه در روشنایی واقعیت ها صدای صلح را بلند کنند.

مسئولیت همهء افغان ها بالخصوص مبارزین واقعی صلح اینست که حرکات اخیر جنگ طلبانهء اشغالگران آمریکایی مثل : ازدیاد عساکر، حملات نظامی، عملیات های شبانه و شدت بمباری ها، اصرار به حل مسئله از راه زور و اقدامات مشابهء دیگری که صلح را از بین می برد، نه تنها محکوم کنند بلکه صدای اعتراض خود را در مقابل اشغالگران بلند کرده و جلو اقداماتی که سبب طولانی شدن جنگ می شود را بگیرند.

اشغالگران آمریکایی در این اواخر گفته اند که با ازدیاد عساکر  طالبان را شکست خواهند داد، ما با فراگیری تجارب گذشته باورمند هستیم که اینگونه اقدامات اشغالگران تنها سبب کثرت مرگ و میر آنها خواهد شد. زیرا ما به یاد داریم که در سال ۲۰۱۰ میلادی هنگامیکه بر طبق استراتیژی اوباما تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر گردید، در همان سال شاهد بیشترین تلفات نظامیان آمریکایی بودیم.

Related posts