تازه ترین ها

فاجعه های مردم ملکی در لوگر و بدخشان

فاجعه های مردم ملکی در لوگر و بدخشان

امریکایی ها و غلامان آن ها در جنایات تازهء که از روی خصومت و دشمنی با ملت شجاع افغان انجام داده اند  خانه های ده ها تن مردم بی گناه را در ولایت های بدخشان و لوگر ویران کرده اند.

به اساس راپورها، ملیشه های حلقه بگوش و قوه های رژیم مزدور ترامپ دو روز پیش عملیات بزرگی را در مربوطات ولسوالی جرم ولایت بدخشان بر خلاف مجاهدین به راه انداختند و هدف شان این بود که مراکز قوی و سنگرهای محکم مجاهدین را درین ولسوالی تصفیه بکنند، اما دشمن مکار به فضل خداوند متعال با مقاومت و مزاحمت همه حانبه مجاهدین مواجه شدند، مجاهدین در مربوطات ولسوالی جرم با استفاده از تکتیک های ویژه برای دشمن فرصت ندادند که یک منطقه ای خوردی را هم تصفیه بکنند و یا عملیات خود را مطمئنانه انجام بدهند.

اما دشمن بزدل و شکست خورده پس ازینکه در ولسوالی جرم با جواب دندان شکن مجاهدین رو به رو شد و چیزی هم به دست نه آورد، در اثنای فرار مناطق مسکونی را هدف فایرهای توپ خانه ها و بمباران هلیکوپترها خود قرار دادند و سی خانه را بسیار بی رحمانه در قریه های آب راغک و فرغامیر ویران کردند و به اساس ارقام مراکز محلی صحی ۲۸ تن غیر نظامیان    را شهید و یا زخمی ساختند.

همچنان روز گذشته صدها تن امریکایی ها و ملیشه های بی شمار مزدور به ارادهء عملیات ویژهء تصفیوی به ولسوالی چرخ ولایت لوگر رفتند، تا سنگرهای قوی و محکم مجاهدین را پیش از شروع عملیات بهاری از بین ببرند و امکانات نظامی آن ها را بدست بیاورند، اما لله الحمد، دشمن در هر قریه و روستا با مقاومت و حملات مجاهدین مواجه شدند و فرصت نیافتند که حتی از کاروان ها و وسایط نظامی شان پایین شوند.

دشمنِ رسوا و جنایت کار همچون ولسوالی جرم ( بدخشان) در ولسوالی چرخ ولایت لوگر نیز پس ازینکه با شکست سنگین و ننگین رو به رو شد انتقام خود را از مردم بی گناه ملکی گرفت، به گفتهء مردم محل : پنج هلیکوپتر دشمن در مناطق گرماوی و شیخان این ولسوالی برعلاوه از خانه های دیگر غیر نظامیان قلعهء شخصیت نامدار علمی و جهادی کشور « مولوی صاحب چرخ » و خانه های نزدیکی آن را  منهدم ساختند و اسباب و دارای خانه ها را آتش زدند.

یوناما و دیگر سازمان های بشری اگر در واقعیت به شعارهای بشری و نعره های مصئونیت مردم ملکی متعهد هستند پس باید فاجعه های مرگبار و خانمان سوز امریکایی ها و غلامان آن ها را که در ۴۸ ساعت گذشته در بدخشان و لوگر انجام داده اند جداً بررسی بکنند و این را روشن بسازند که دشمنان و قاتلان غیرنظامیان افغان کدام مردم اند ؟

Related posts