تازه ترین ها

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در برابر ادعای کشته شدن اتباع چینایی در بدخشان

واکنش سخنگوی امارت اسلامی در برابر ادعای کشته شدن اتباع چینایی در بدخشان

مقامات ادارهء کابل از دو روز به این سو در رسانه ها پروپاگند می کنند که گویا در ولسوالی جرم ولایت بدخشان عملیات انجام داده اند و درانجا اتباع کشور چین را کشته اند.
امارت اسلامی افغانستان این پروپاگند بی اساس دشمن را به شدت رد می کند.
دو روز پیش، عساکر ادارهء کابل می خواستند که در منطقهء مذکور بر خطوط نظامی امارت اسلامی عملیات انجام بدهند و لیکن با شکست رو به رو شدند و در اثنای فرار قریهء فرغامیرو این ولسوالی را آماج حملات توپخانه ها و هاوان قرار دادند که در نتیجه بیشتر از ۳۰ خانه مردم ملکی را ویران و حدود ۲۸ تن زنان، کودکان و دیگر غیر نظامیان را شهید و یا زخمی کردند.
دشمن پس از ناکامی عملیات و ارتکاب وحشت و جنایت این آوازه را از طریق رسانه ها به نشر رسانید که گویا درین عملیات اتباع کشور چین را کشته اند، در حالی که دران جا یک فرد خارجی هم وجود ندارد و نه هم مردم و مجاهدین آن منطقه کسی را به نام ملا مصطفی می شناسند.
هدف دشمن شاید این باشد که کشورهای همسایهء را دوچار تشویش کنند و بر ضد امارت اسلامی آنهارا برآنگیزند.
متاسفانه، عده ای از رسانه های طرفدار اشغال نیز درین پروپاگند سهم گستردهء گرفتند وبدون اینکه در رابطه به موضوع از سخنگوی امارت اسلامی وضاحت و نظر بخواهند تبلیغات دشمن را یکطرفه انعکاس دادند.
ما به دشمن و طبله کوبان آن واضح می سازیم که امارت اسلامی موقف خود را به گونهء مستقیم با جهانیان شریک کرده است و آن کشورهای که در جنگ علیه ما دخیل نیستند بر موقف سالم و امن خواهانهء امارت اسلامی باور و اطمینان دارند.
اتباع کشورهای دیگر در صفوف مجاهدین وجود ندارند و نه هم امارت اسلامی اجازه می دهد که کسی از خاک ما به کشورها و ملت های دیگر ضرر برساند.
کشورهای همسایهء ما باید بیشتر متوجه باشند که امریکایی های اشغالگر و مزدواران داخلی آنان با نشر چنین راپورهای بی اساس می خواهند بر ضد امارت اسلامی پروپاگند بکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی افغانستان
۱۶/۷/۱۴۳۹ ه ق
۱۳/۱/۱۳۹۷ ه ش – ۴/۲/۲۰۱۸م

Related posts