تازه ترین ها

اعلامیه امارت اسلامی در مورد شهادت فلسطینیان مظلوم در غزه

اعلامیه امارت اسلامی در مورد شهادت فلسطینیان مظلوم در غزه

روز گذشته، عساکر اشغالگر رژیم صهیونستی اسرائیل در غزهء فلسطین تظاهرات کنندگان مظلوم را هدف گلوله باران قرار دادند و در نتیجه ۱۵ تن فلسطینیان را به شهادت رسانیدند.

امارت اسلامی افغانستان این جنایت وحشیانهء اسرائیلی ها را به شدت تقبیح می کند و از همه کشورها و ملت های جهان اسلام می خواهد که با فلسطینیان مظلوم کمک بکنند.

امریکا پس ازینکه قدس را به حیث پایتخت اسرائیل شناخت، برای اسرائیلی های غاصب جرات داد که مظالم خود را در مقابل فلسطینیان دیگر هم شدت ببخشند.

گلوله بارانِ فلسطینیان مظلوم و شهید کردن آن ها روشن می سازد که رژیم اسرائیلی به تشویق دوستان غربی خود می خواهد به تعذیب و شکنجهء فلسطینیان مظلوم ادامه بدهد، خانه های آن ها را غصب بکند، مناطق شان را در سلطهء خود بگیرد ، صدای مظلومیت را بند بکند و پلان های شوم خود را در منطقه تطبیق بکند.

امریکا نیز به حیث پشتیبان رژیم اسرائیل در همه جرایم دست دارد و در ارتکاب جنایات ضد بشری با اسرائیل شریک است.

امارت اسلامی افغانستان

۱۶/۷/۱۴۳۹ ه ق

۱۳/۱/۱۳۹۷ ه ش – ۴/۲/۲۰۱۸ م

Related posts